Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

” Ch?t ” h?n v?i Nokia 8800 Sirocco King Arthur

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Nokia 8800 l dng ?i?n tho?i cao c?p n?i ti?ng , ???c c? th? gi?i yu thch b?i v? ??p tuy?t m?, ki?u dng siu thi?t k?. V trong dng ?i?n tho?i siu ph?m ny khng th? khng ni t?i Nokia 8800 Sirocco King Arthur m?t dng ?i?n tho?i ki?t tc ??n hon m? c?a nhn lo?i .

??ng c?p h?n v?i Cha t? Nokia 8800 Sirocco King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i v? ??p m?nh m?

V?i l?p v? ngoi ???c lm t? thp khng g? h?ng sang, cng l?p m? vng bng tuy?t v?i. Ph?n tay c?m v?i cc hoa v?n n?i ln khi b?n s? v c?m nh?n l?p v? ngoi c?a Nokia 8800 Sirocco King Arhtur ch?n ch?n, m?nh m? nh?ng l?i bng b?y, tinh t? v s?c nt ??n t?ng chi ti?t.

V?i b?n 8800 Gold, ngay pha trn l hnh m?t con ??i bng n?i ln gi?a ph?n tay c?m. Ai c?ng bi?t ??i bng l bi?u t??ng cho s? d?ng mnh, lng qu? c?m, tinh v??n ln v lng chung th?y.Chnh nh?ng ?i?u ? ? t?o nn m?tNokia 8800 Sirocco Gold King Arthur th?c s? ??c ?o, t?o ra t? v? ??p v?n c v s? h?n lo?n c?a thin nhin, t?t c? h?i t? vo m?t hnh th?c hi?n ??i m l duyn dng, sang tr?ng v th?i trang.

Nokia 8800 Sirocco Sliver king Arthur

V? ??p sang tr?ng c?a Nokia 8800 Sirocco Sliver king Arthur

V? thp khng g? ?a d?ng c?a Nokia 8800 Sirocco King Arthur Ki?t tc ?? ??i ???c thi?t k? mang ??n cho ng??i s? d?ng m?t c?m gic g?i c?m ??c ?o. Ch?c n?ng hon h?o c?a my ???c t?o ra thng qua ?i bn tay c?a cc th? th? cng b?c nh?t, s? d?ng cc k? thu?t ???c rt ra t? th? ??ng h? v kim hon.

T? cc l?p ph? sapphire c?a mn hnh hi?n th? 262.000 mu v?i c? ch? tr??t ??c bi?t cho th?y camera 2 mega-pixel c?a n, ??n m?i chi ti?t d l nh? nh?t c?a Nokia 8800 Sirocco King Arthur c?ng ???c mi d?a m?t cch hon m?. Bn phm Ergonomic Undulates nh? cc c?n ct ch?p ch?n c?a sa m?c ?m, trong khi phm ?i?u h??ng nh? ng?c t?a sng nh? nh?ng ngi sao sng trong ?m ?en t?i nh?t.

Nokia 8800 Sirocco Blue King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Blue King Arthur v?i mu xanh tr? trung n?ng ??ng khng km ph?n ??ng c?p

Thng s? k? thu?t 8800 siroccolight Camera c?a my d??ng nh? khng th? ho?t ??ng vo bu?i t?i do thi?u m?t ?n Flash. Tnh n?ng gi?i tr ???c s? d?ng nhi?u nh?t c?a my ch?c ch?n l tnh n?ng ch?i game, v?i kh nhi?u game ???c ci s?n trong my nh? Snake 3, Solitaire, c? vua v Golf Tour. S? h?u b? nh? trong 128 MB nh?ng Nokia 8800 Sirocco King Arthur lm kh khch hng khi khng h? tr? cho my c?ng USB. C l? do c?ng USB pop port h?i th, v s? ?nh h??ng ??n thi?t k? c?a my.

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i v? b?ng vng 18k v ???c kh?m trai

Khng h? tr? m?ng 3G, b l?i, my h? tr? HSCSD, EDGE v GPRS. Tuy nhin, ?? t?i file v? my, cng c? ??c l?c nh?t lc ny ch? c c?ng Bluetooth 2.0 My v?n s? d?ng pin Li-Ion 700 mAh (BP-6X) nn th?i gian s? d?ng khng nhi?u, ch? ???c 1 ngy r??i, v ? l khuy?t ?i?m t?n t?i t? lu ??i trn cc dng my 8800 c?a Nokia m cho t?i nay ch?a c cch kh?c ph?c.

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *