Nokia 8800 Rose Gold Dragon

Chong ng?p tr??c v? ??p c?a Nokia 8800 Rose Gold Dragon

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Nokia 8800 ? ng?ng s?n xu?t t? 2010 . Th? nh?ng b?t ch?p v?i th?i th? thay ??i , hng lo?t cc smartphone ra ??i ,s? khao kht c ???c huy?n tho?iNokia 8800 Rose Gold trong lng cc dn ch?i ch?a bao gi? l v?i . ?? t?ng thm v? ??p cho huy?n tho?i ny, Nokia 8800 Rose Gold Dragon ???c ra m?t ? t?o nn m?t c?n s?t ch?a t?ng c .

Nokia 8800 Rose Gold Dragon

Chi?c ?i?n tho?i trong m? c?a nhi?u dn ch?i Nokia 8800 Rose Gold Dragon

Nokia 8800 Rose Gold Dragon l phin b?n ?? t? huy?n tho?i Nokia 8800 Rose Gold Arte. V?i tng mu ?en trang nh cng vi?n ???c lm t? vng 18 carat , chi?c nokia 8800 phin b?n ?? ny khoc trn mnh m?t v? v?a trang tr?ng v?a tinh t? . T? x?a t?i nay , vng ch? c vua cha v gi?i qu t?c m?i ???c dng . Gi tr? c?a vng hi?n h?u ? m?i khng gian v tr??ng t?n theo th?i gian .

Pha tay c?m c?a Nokia 8800 Rose Gold Dragon khng thay ??i m?y so v?i Nokia 8800 Artekhi v?n gi? nguyn l?p thu?c da ? ph?n n?p c?m v tay c?m pha sau mang l?i s? ??m tay, tho?i mi cho ng??i dng v s? m?nh m? men l h?n cho nh?ng qu ngi m?i khi l?y ra .

Nokia 8800 Rose Gold Dragon

C?m gic tho?i mi d? ch?u khi s? d?ng Nokia 8800 Rose Gold Dragon

S? khc bi?t n?i tr?i trn chi?c ?i?n tho?i ny n?m ? m?t sau khi nh?ng ch? tc v gia cng c?a c?a hng chng ti ph?i m?t t?i n?a n?m ?? ch? tc c?ng nh? g?n ln n ln l?p da .

S? m?nh m? v oai phong c?a R?ng ,m?t bi?u t??ng c?a Vua ???c lm t? vng khi?n cho chi?c Nokia 8800 Rose GoldDragon tr? nn oai phong l?m li?th?n bao gi? h?t. Ch? v?a rt ra , ??ng c?p c?a b?n ? khc h?n so v?i nh?ng ng??i xung quang b?i s? sang tr?ng ??y d?ng mnh c?a n.

Nokia 8800 Rose Gold Arte Dragon

R?ng vng trn Nokia 8800 Rose Gold Arte Dragon

V?i m?t vin ng?c tm , n?i th? hi?n ??ng c?p ch?t ch?i c?a b?n c?ng ? ???c chng ti gia cng bi?n n thnh n?i cc b?n th? hi?n s? th?y chung c?ng nh? ??c m? hoi bo c?a mnh v?i ng??i mnh yu . Ng??i ngoi nhn vo b?n khng nh?ng v?i s? tn knh c?a m?t qu ngi m cn c m?t s? g?n g?i .

Nokia 8800 Rose Gold Dragon

R?ng vng v?i nh m?t tm trn Nokia 8800 Rose Gold Dragon

T?t c? ??u ???c th? hi?n h?t trn chi?c Nokia 8800 Rose Gold Dragon ny .

 

Hi?n t?i c?a hng m?i ?? thnh cng ???c m?t chi?c Nokia 8800 Rose Gold Dragon . V?y n?u ai mu?n s? h?u chi?c ?i?n tho?i huy?n tho?i ny m?i nhanh chn t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng-??ng ?a- H N?i?? mang ngay v? . V ch? m?i ?? thnh cng m?t chi?c nn mong qu khch vui lng ??n t?n n?i xem hng ho?c g?i ?i?n ??t ngay v?i c?a hng .

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *