V?n ki?u dng n?p tr??t kinh ?i?n trong thi?t k? c?a Nokia c th? ni 8800 Anakin l m?t thnh cng l?n nh? m?t b??c ngo?t trong thi?t k? ?i?n tho?i V?i ki?u dng thanh m?nh lm t? h?p kim cao c?p, ???c cc chuyn gia nghin c?u t? m?, chi ti?t, chnh xc ??n t?ng ???ng cong, ?i?m nh?n v b? tr cc phm b?m ti?n d?ng nh?t cho ng??i s? d?ng. Nokia 8800 Anakin hay cn g?i 8800 th??ng th?t s? l m?t s?n ph?m ?i?n tho?i cao c?p hon h?o v hi?n t?i nh? m?t tc ph?m ngh? thu?t ???c s?n tm b?i s? hi?m v qu c?a n.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất