8800 Limited Edition l dng ?i?n tho?i ???c ?? ln t? cc dng 8800 gold, 8800 arte, 8800 anakin. ?y l dng c?c hi?m v v cng qu gi b?i v? ngoi ???c nng c?p b?i nh?ng v?t li?u v cng qu gi nh? ?nh ng?c, ?nh kim c??ng, n?m r?ng vng hay kh?m trai. V ???c gia cng b?ng tay nn ch?c ch?n m?i chi?c ?i?n tho?i l ??c nh?t v nh? khng c ci no gi?ng ci no c? .

Xem giỏ hàng “Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamon kh?m r?ng” đã được thêm vào giỏ hàng.

Showing 1–12 of 14 results

Showing 1–12 of 14 results