Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai c?c ??c

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

L?y c?m h?ng t? thin nhin, m?t thi?t k? v??t th?i gian d??i bn tay nh?ng ng??i th? b?c th?y. Ra ??i n?m 2007 v l m?t phin b?n c?i ti?n hon ton d?a trn 8800 anakin, 8800 sirocco h?i t? v c?i ti?n v?i nh?ng chi ti?t m?i v quy?n r? h?n, s?n ph?m chy hng v h?t ngay khi v?a m?i ra m?t ?? bi?t ?? HOT v ??ng c?p c?a Sirocco. Khng th? khng nh?c t?i 8800 Gold King Arthur kh?m trai m?t phin b?n ??c bi?t dng Limited Edition m?i ?em l?i m?t hnh ?nh m?i v? tnh th?i trang, qu phi cho dng ?i?n tho?i 8800 v?n ? sang tr?ng v l?ch lm.

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai – S? k?t h?p tinh t? gi?a bi?n v ct

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i v? b?ng vng 18k v ???c kh?m trai

V?n s?n l chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i l?p v? ngoi ???c lm t? thp khng g? cao c?p cng l?p m? vng bng sang tr?ng tuy?t v?i by gi? cng tr? nn ??ng c?p h?n bao gi? h?t khi ???c kh?m trai cao c?p. T?t c? ? t?o nn m?t chi?c Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai ??c nh?t v nh?.

 Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai

S? k?t h?p nh?ng tinh ty c?a thin nhin ? t?o nn Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai ch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t.Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai nh? m?t vin ng?c xanh qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? khi ?nh nh?ng vin ng?c qu xung quanh ph?n d??i tay c?m v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 Sirocco Gold king Arte kh?m trai

V? ??p tinh t? m thanh thot c?a Nokia 8800 Sirocco Gold king Arte kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai ???c trang b? camera c?a my d??ng nh? khng th? ho?t ??ng vo bu?i t?i do thi?u m?t ?n Flash. Tnh n?ng gi?i tr ???c s? d?ng nhi?u nh?t c?a my ch?c ch?n l tnh n?ng ch?i game, v?i kh nhi?u game ???c ci s?n trong my nh? Snake 3, Solitaire, c? vua v Golf Tour. S? h?u b? nh? trong 128 MB nh?ng Nokia 8800 Sirocco lm kh khch hng khi khng h? tr? cho my c?ng USB.

C l? do c?ng USB pop port h?i th, v s? ?nh h??ng ??n thi?t k? c?a my. Khng h? tr? m?ng 3G, b l?i, my h? tr? HSCSD, EDGE v GPRS. Tuy nhin, ?? t?i file v? my, cng c? ??c l?c nh?t lc ny ch? c c?ng Bluetooth 2.0 My v?n s? d?ng pin Li-Ion 700 mAh (BP-6X) nh?ng th?i l??ng pin c?a my c?c “tru” c th? ln t?i 1 tu?n v ?? b?o m?t c?a Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur l mi?n bn v?i ?? ch?t ln 100%.

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

V? thon g?n thanh thot ??n t? Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *