Nokia 88oo Black Arte

Gi?n d? ??n gi?n huy?n b l Nokia 88oo Black Arte

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

S?n ph?m v?i thi?t k? l?ch s? ?? ??i c?a dng ?i?n tho?i doanh nhn Nokia 88oo,Nokia 88oo Black Arte v cng gi?n d? nh?ng khng h? b? lu m?. V?i m?t s? ??n gi?n ??n m?c bnh th??ng nh?ng ng??i dng s? c?m th?y khng h? t?m th??ng cht no khi s? d?ngNokia 88oo Black Artechi?c ?i?n tho?i doanh nhn thch h?p cho nh?ng gim ??c doanh nhn ??ng tu?i khng thch mu m !

??n gi?n l?ch lm v v cng qu phi -Nokia 88oo Black Arte

1. S? huy?n b kh c th? n?m b?t

Nokia 88oo Black Artev?i mu ?en gi?n d? ??c tr?ng khc h?n s? mu m xa hoa trng l? c?a cc dng Nokia Sirocohay Nokia Anakin. V?i m?t l?p v? ?en huy?n b t??ng tr?ng cho m?t ?i?u g ? l b?t di?t, khng h? thay ??i.

Khi c?mNokia 88oo Black Artetrn tay ng??i dng c th? th? hi?n ra m?t s? t?ng tr?i v?n c c?a b?n thn, l m?t con ng??i gi?n d? nh?ng khng h? t?m th??ng. My ???c b?c da cng v?i ch?t v? ?en ch?ng x??c quy?n qu,Nokia 88oo Black Artel m?t v? ??p ? ???c mi d?a k? l??ng c?n ph?i nhn tinh m?i th?y.

Nokia 88oo Black Arte

Nokia 88oo Black Arte Gi?n g? huy?n b

2. ??n gi?n nh?ng ??y ?? tnh n?ng

C?ng v?n v?i l?p v? tr??t che bn phm,Nokia 88oo Black Artec?ng v?n l?u gi? cc ch?c n?ng v?n c nh? khi ??y l?i bn phm th mn hnh s? hi?n th? ??ng h? analog, trang b?camera 3.2 Megapixel v?i ch? ?? autofocus v zoom k? thu?t s? 8x ch?t l??ng .

D? yu Nokia 88oo Black Arte c?ng ???c trang b? mn hnh OLED QVGA 2 inch, 16 tri?u mu, ?? phn gi?i l 240 x 320 pixel?? ?p ?ng nhu c?u nh?ng b?c ?nh tuy?t ??p c?a chi?c camera 3. My c?ng s? h?u m?t b? nh? kh l?n 1Gb ?? ?? ng??i dng l?u nh?ng b?c ?nh v nh?ng bi nh?c tuy?t v?i nh?t. ??ng th?i l kh? n?ng ??ng b? k?t h?p v?i my tnh h? tr? sao chp d? li?u d? dng.

Nokia 88oo Black Arte

Nokia 88oo Black Arte gi?n g? m ??y ?? tnh n?ng

Cng t?ng thm m?t v? huy?n b v th?c s? b ?n c?aNokia 88oo Black Artel ch?c n?ng turn-to-mutem?t s? im l?ng t ai ?? k?p khi c cu?c g?i ??n m my ? ???c b?t s?n ch?c n?ng ny.Nokia 88oo Black Arte c?ngtin ti?n h?n cc model Nokia 8800 tr??c ?y nh? h? ?i?u hnh Symbian Series phin b?n th? ba.

?y qu? th?c l m?t chi?c ?i?n tho?i ph h?p t? mu s?c thi?t k? cho ??n tnh n?ng l?n gi c? cho nh?ng ng??i dng snh s?i nh?t.

Nokia 88oo Black Arte

Nt ??p khng th? ch?i ci c?a Nokia 88oo Black Arte

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *