V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

H?t vng Nokia 8800 Sirocco Gold

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

L m?t trong nh?ng ki?t tc c?a th? gi?i trong dng Nokia 8800 Sirocco, chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 Sirocco Gold ???c cc doanh nhn s?n tm nh? nh?ng mn ?? trang s?c c? b?i v? ??p ??n t? chi?c v? m? vng 18kara v s? qu hi?m c?a n .

V? ??p ??n t? c? ?i?n- Nokia 8800 SiroccoGold

Nokia 8800 Sirocco Gold

V? ??p ??y ??ng c?p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

Ngay t? khi m?i ra ??i, Nokia 8800 Sirocco Goldth?t s? lm c? th? gi?i di ??ng ph?i chong ng?p tr??c v? ??p c?a siu ph?m ny ph?m khi mv?n gi? nguyn nh?ng ???ng nt tuy?t ??p cng nh?ng cch tn hon thi?n h?n. M?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n.

V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long v?i m?t l?p vng 18 Carat ???c m? ? ngoi. Ngoi ra, v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n.

Nokia 8800 Sirocco gold

Chi?c v? sng bng tr?n tru ???c m? m?t l?p vng 18cara c?a Nokia 8800 Sirocco gold

Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm ??y m?nh m? vn?i b?t nh? l?p vng 18 carat k?t h?p v?i thi?t k? ki?u g?n sng th?y ? cc ?i?n tho?i Nokia 8800 Sirocco, ?em l?i cho khch hng ti?n ch khi nh?n tin v quay s?. Ch?c ch?n, s? d?ng bn phm ???c dt vng theo ?ng ngh?a ?en, khch hng s? c nh?ng c?m gic th v? v khi?n ng??i khc th?y knh n? tr??c ?? sang tr?ng ??y ch?t ch?i c?a b?n.

Nokia 8800 Sirocco Gold

M?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Sirocco Gold

Mn hnh v?n khng thay ??i theo t?ng ??i my khi Nokia 8800 Sirocco Gold v?n s? d?ng mn hnh TFT 262K mu, ?? phn gi?i 208 x 208 pixel. V?i kch th??c nh? nh? v?y, cc k t? trn mn hnh v?n hi?n th? r rng, d? ??c. Tin nh?n ???c hi?n th? thnh 5 dng, c?ng thm 2 dng h? tr?. Menu hi?n th? thnh cc icon d? nhn.

Mn hnh c?a my tuy khng l?n l?m nh?ng ???c b?o v? b?i l?p knh ng?c bch. Ngoi ch?c n?ng b?o v? mn hnh khng b? tr?y x??c, l?p knh ng?c bch ny c?ng ph?i h?p r?t hon h?o v?i v? my v bn phm m? vng.

B? bn phm hnh g?n sng b?ng vng 18kara c?a Nokia 8800 Sirocco God

B? bn phm hnh g?n sng b?ng vng 18kara c?a Nokia 8800 Sirocco God

??ng c?p, sang tr?ng, qu phi, tinh t? khng m?t t? ng? no di?n t? n?i v? ??p c?a ki?t tc Nokia 8800 Sirocco Gold. Vi?c s?u t?m, tm ki?m cc siu ph?m ny trn ton th? gi?i v ??c bi?t l cc phin b?n Limitted s? l??ng gi?i h?n c?c k? kh. Nn gi tr? c?a m?t ki?t tc 8800 sirocco gold ngy m?t cao v ?? khan hi?m.

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *