Nokia 8800 Sirocco Black

L?ch lm v sang tr?ng h?n v?i Nokia 8800 Sirocco Black

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Nokia 8800 Sirocco Black hi?n ?ang l model hot nh?t trn th? tr??ng ?i?n tho?i.Mang trn mnh m?t t?m sapphire b?o v? knh v t?m thp ?en bng long lm t? ch?t li?u qu chuyn dng ?? s?n xu?t t hay my bay qun s? cng ki?u dng tr??t siu thi?t k? – T?t c? ? t?o nn m?t siu ph?m di ??ng cho nhn lo?i- Nokia 8800 Sirocco Black.

Chim ng??ng v? ??p c?a siu ph?m Nokia 8800 Sirocco Black

Nokia 8800 Sirocco Black

V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Black

??p vo m?t ta nhn th?y th ?y l chi?c ?i?n tho?i c thi?t k? kh nh? g?n, thanh m?ng. Bn phm l v hnh, cc b? m?t ph?ng v bng long.

Gi? thp ph?Nokia 8800 Sirocco trong lng bn tay l m?t tr?i nghi?m th v? b?i v? kim lo?i ny ???c lm t? h?p kim ??c bi?t, mang lm c?m gic mt l?nh cho nh?ng ngy h oi b?c .

Nokia 8800 Sirocco Black

V? thon g?n v b ?n ??n t? Nokia 8800 Sirocco Black

Nokia 8800 Sirocco Back trng r?t nh? g?n v v?ng ch?c. C? ch? tr??t ho?t ??ng ??n tuy?t v?i. Gi?ng nh? cc ?n anh ?i tr??c nh? 8800 Anakin , Nokia 8800 Sirocco Black c xy d?ng tr??t c? th? v b?t k? ng??i dng kh tnh no ?i n?a khi s? d?ng c?ng c?m th?y thch th tr??c tuy?t ph?m thi?t k? ny.

H?u h?t cc my tr??t c?a cc hng kh, khi s? d?ng b?n ??u c?m th?y h?i kh kh?n cho vi?c l?y bn phm khi s? d?ng nh?ng v?i Nokia 8800 Sirocco Black th khng. Thay vo ?, b?n ph?i ch? c?n ??t ngn tay ci c?a b?n cao h?n m?t cht, trn jag b?c hnh v h?t nh? ln, mn hnh tr??t ln v ton b? bn phm xu?t hi?n. ? kha ???c ?i km v?i m?t kim lo?i nh? cc m thanh ???c pht ra b?i cc b?t l?a Zippo.

Nokia 8800 Sirocco Black

B? bn phm hi?n ra khi b?n tr??t my c?a Nokia 8800 Sirocco Black

Khng ch? quy?n r? b?i l?p v? tinh t?, m?i chi ti?t trn Nokia 8800 Sirocco Black ??u c th? thu ht m?i nh nhn c?a b?n. M?t knh ???c lm t? ch?t li?u th??ng dng cho nh?ng lo?i ??ng h? ??t ti?n.

Nokia 8800 sirocco s? h?u mn hnh mu TFT 256K s?c nt v ???c ph? b?ng m?t l?p m?t knh sapphire ch?ng tr?y x??c. Thi?t k? phm b?m nh?, n?y, ???c tnh ton k? k? c? v? tr ??t ngn tay ?? tr??t. Nokia 8800 Sirocco h?i t? ?? cc y?u t? cng ngh? c?n thi?t cho m?t s?n ph?m ?i?n tho?i: nghe g?i r rng, FM radio, my ?nh 2.0Mp, b? nh? 128Mb

Nokia 8800 Sirocco Black trn tay b?n

Nokia 8800 Sirocco Black trn tay b?n

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *