V? ??p c?a Nokia 8800 Gold Arte

Nh?ng l do Nokia 8800 Gold Arte ?? s?c ??i ??u iPhone 6

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , ,

09/01/2007 l c?t m?c m cc fan cng ngh? c l? s? khng bao gi? qun, khi ?y l ngy Steve Jobs chnh th?c gi?i thi?u chi?c iPhone ??u tin. ?y c?ng l ngy m Apple b?t ??u cu?c th?m st hng lo?t v?i cc ng l?n trong ngnh di ??ng, b?t ??u v?i BlackBerry hay g?n ?y nh?t l Nokia. M?c d Nokia 8800 seri ? d?ng s?n xu?t t? lu, nh?ng gi?a th?i ??i c?a smartphone th Nokia 8800 Gold Arte v?n c m?t kho?ng tr?i ring ??c bi?t ? dng ?i?n tho?i cao c?p th ngay c? ??n Iphone c?ng “khng ph?i ??i th? ” c?a Nokia 8800 Gold Arte .

T?i sao Nokia 8800 Gold Arte v?n c gi cao v v?n ???c ?a thch ?

Ki?u dng sang tr?ng siu thi?t k?

Bn phm tuy?t v?i c?a Nokia 8800 Gold Arte

Ki?u dng c? tr??t siu thi?t k? c?a Nokia 8800 Gold Arte

Khc v?i nh?ng smartphone m ??c bi?t l Iphone 6, t?t c? ch? d?ng l?i ? kh?i kim lo?i vung v?c v h?n, c ch?ng s? thay ??i v? kch th??c mn hinh- th Nokia 8800 Gold Artel?i s? h?u ki?u dng c? tr??t sang tr?ng tinh t?, ???c thi?t k? b?i nh?ng nh design hng ??u th? gi?i.Nokia 8800 Gold Artelun l m?c tiu s?n ?n c?a cc qu ng ??i gia c?ng nh? doanh nhn cao c?p.

Ch?t li?u sang tr?ng- qu phi

Nokia 8800 Gold Arte v?i l?p da m?nh m? ph?n sau

Nokia 8800 Gold Arte v?i l?p da m?nh m? ph?n sau

Nhm nguyn kh?i- ch?t li?u sang tr?ng nh?t khi s?n xu?t smartphone , s? d?ng ???c 1 lc l my nng gy c?m gic v cng kh ch?u.Cn Nokia 8800 Gold Arte ???c lm t? kim lo?i ??c bi?t, chuyn s? d?ng cho ngnh cng nghi?p ch? t?o my bay v ???c m? vng 18cara.Vng l ??i di?n c?a v? ??p , s? sang tr?ng v quy?n l?c .

T? x?a t?i nay , vng ch? c vua cha v gi?i qu t?c m?i ???c dng .Gi tr? c?a vng hi?n h?u ? m?i khng gian v tr??ng t?n theo th?i gian – khi?n cho chi?c Nokia 8800 Gold Arte cng tr? nn sang tr?ng h?n bao gi? h?t .

Bn phm m?nh m?, nam tnh

Nokia 8800 Gold Arte

Bn phm c? mang l?i s? mely ??n t? Nokia 8800 Gold Arte

S? d?ng Iphone b?n ch? ch? c?n ch?m nh?, h?t tay hay cc ??ng tc lia qua lia l?i trn chi?c mn hnh hoi th?y h?t s?c nhm chn. Cn v?i Nokia 8800 Gold Arte, bn phm c? ?i?n nh?ng ??y ch?t men-ly d? dang s? d?ng lun ???c cc qu ng, ng??i s?p hay cc doanh nhn thnh ??t ?a chu?ng. ???c ?n ?i d??i ph?n n?p c?m v?i l?p thu?c da th .

Kh? n?ng b?o m?t l 100%

Nokia 8800 Gold Arte

Nokia 8800 Gold Arte phin b?n da nu sang tr?ng nh nh?n

V?i nh?ng chi?c ?i?n tho?i smartphone, vi?c ci vo ? m?t ph?n m?m ??c h?i, virus nh? ??nh v? theo di, nghe tr?m, ?n c?p thng tin c nhn khi?n b?n lo u, c?m th?y khng an ton. Nh?ng v?i Nokia 8800 Gold Arte th ngay c? ??n hacker hng ??u th? gi?i c?ng khng th? ci virus vo my c?a b?n ???c b?i ?? b?o m?t c?a n l b?t kh? xm ph?m.

?nh gi l??ng pin

Nokia 8800 Gold Arte

Nokia 8800 Gold Arte cho pho ng??i dng c th? s? d?ng hng tu?n m khng lo h?t pin

V?i 1 chi?c Iphone 6, b?n c s? d?ng ti?t ki?m ?i ch?ng n?a th khng qu 1 ngy b?n ? ph?i s?c pin ch? ch?a ni ??n khi cng vi?c ?i h?i b?n c?n nghe g?i nhi?u. ?i?u ? gy khng t s? kh ch?u cho b?n m?i khi c vi?c ??t xu?t. Nh?ng v?i Nokia 8800 Gold Arte th b?n hon ton yn tm khi c th? s? d?ng 5 ngy ho?c ln ??n 1 tu?n b?n m?i ph?i c?m s?c 1 l?n .

K?t lu?n

Th?t s? th v?i Nokia 8800 Gold Arte, nh?ng smartphone d c nh? Iphone 6 Plus c?ng khng ?? tu?i x?ng t?m. Chnh b?i v? ??p cng s? sang tr?ng qu phi , Nokia 8800 Gold Arte v?n lun l m? ??c v ???c gi?i ??i gia s?n lng mua .

V th? khng d? dng g ?? s? h?u m?t chi?c Nokia 8800 Gole Arte v gi c?a n ln t?i 44tr . ?? mua ???c n b?n ph?i tm t?i nh?ng ng??i s?u t?p , nh?ng dn ch?i hay nh?ng ??i gia c?p cao m?i c ???c .Vi?c ? gy r?t nhi?u kh kh?n cho b?n trong vi?c ki?m tra ch?t l??ng , b?o hnh hay s?a ch?a . Ch?a k? ??n tnh tr?ng hng gi? ,hng nhi trn lan c th? khi?n b?n m?t ti?n oan . V?y xin hy ??n v?i c?a hng c?a chng ti :

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *