V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Arte Pink Diamond

Nokia 8800 Arte pink Diamond- ?i?n tho?i ch? dnh cho ??i gia

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , ,

V?i b?n, ti?n khng ph?i l v?n ??. V?n ?? n?m ? ch? chi?c ?i?n tho?i no khi?n b?n?ng nh?t, c gi tr? nh?t, lm b?n n?i b?t nh?t.Nokia 8800 Arte Pink Diamond ch?c ch?n s? khng lm b?n ph?i th?t v?ng. Mang trn mnh mu s?c c?a tnh yu v s? lng m?n, 8800 Arte Pink Diamond chi?m v? tr ??c tn cho nh?ng ai thch s? lng m?n v huy?n ?o xen l?n s? sang tr?ng ,l?ch s? .

Nokia 8800 Arte pink Diamond – top 10 ?i?n tho?i ??t nh?t th? gi?i

???c n?m r?t nhi?u kim c??ng xung quanh, Nokia 8800 Arte Pink Diamond tr? nn l?ng l?y h?n t?t c? nh?ng chi?c ?i?n tho?i ??t ti?n b?i mu h?ng huy?n di?u cng nh sng nh? nhng ph?n chi?u. V d? nhin, ?? s? h?u ???c chi?c ?i?n tho?i ??t ti?n ny b?n c?ng ph?i b? ra s? ti?n khng h? nh? : 134 000 $ – phin b?n m?i nh?t , sang tr?ng nh?t c?a Nokia .

Peter Aloison- nh kim hon n?i ti?ng ng??i o thi?t k?, ?? dnh ring cho cc n? ca s? n?i ti?ng mu?n ???c n?i b?t v?i ?i?n tho?i ???c ph? ngoi b?ng kim c??ng c?a mnh. ?? ???c nh? th?, Nokia 8800 Arte Pink Diamond ? dng ??n l?p m? vng 18 carat k?t h?p v?i 680 vin kim c??ng c mu tr?ng v h?ng l?p lnh, ch?t l??ng t?t nh?t. V?i nh sng huy?n ?o khi trong bng ?m, ch?c ch?n chi?c ?i?n tho?i s? li cu?n s? ch c?a nhi?u ng??i, ??c bi?t v?i phi m?nh.

V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Arte Pink Diamond

V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Arte Pink Diamond

V?i gi tr? nh? trn, Nokia8800 Arte Pink Diamond ch? dnh cho nh?ng ??i gia giu c lun tm ki?m nh?ng phong cch m?i, mu?n s?n tm v chinh ph?c ???c nh?ng mn ?? gi tr? nh?t .

8800 Arte Pink Diamond ???c ra ??i b?i hng Nokia vo cu?i n?m 2007. C nh?ng tnh n?ng v??t tr?i v?i: mn hnh 2 inch ch?ng x??c hi?n th? v?i 16 tri?u mu v 240 x 320 pixel, m?t camera 3,15 Megapixel t? ??ng l?y nt v quay video, nghe nh?c, Web v email nhi?u ch?c n?ng t?t, k?t n?i 3G (ch? UMTS 2100), Bluetooth 2.0, tai nghe, microUSB, T9 ?on tr??c v?n b?n ??u vo, ghi nh? gi?ng ni v b? nh? 1GB.

Vin ng?c tm ???c ?nh gi?a phm ?i?u h??ng lm t?ng s? qu phi cho chi?c ?i?n tho?i

Vin ng?c tm ???c ?nh gi?a phm ?i?u h??ng lm t?ng s? qu phi cho chi?c ?i?n tho?i

B?n c th? nn bi?t ?i?u ny, v?i 134.000 $, b?n c th? mua ???c h?n 140 chi?c Iphone 6 hay c th? mau ?i?n tho?i smartphone c?p cho ton b? dn s? c?a m?t th? tr?n nh?. Chnh v ?i?u ny cho th?y ???c gi tr? ?ng qu v phong ph tuy?t v?i c?a chi?c ?i?n tho?i Nokia8800 Arte Pink Diamond ny!

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

 

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *