Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon – X?ng danh hng ??c

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

H?i t? ??y ?? tinh t? v sang tr?ng ??n t?ng centimets trong ???ng nt ? lNokia 8800 Black Gold 24k Dragon . M?t chi?c ?i?n tho?i doanh nhn ?i?n tho?i snh ?i?u ch?c ch?n s? ?p ?ng ??y ?? nh?ng nhu c?u c?a b?n. N?u l m?t doanh nhn gim ??c thnh ??t v snh si v? ?i?n tho?i, s? d?ng nh?ng chi?c ?i?n tho?i ph h?p v?i ??ng c?p c?a mnh, hy ch?n ngayNokia 8800 Black Gold 24k Dragon !

Hon h?o ??n t?ng ???ng nt -Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

1. Thi?t k? n?i tr?i khng l?n ???c vo ?u

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon ra ??i vo n?m 2007 d?a trn n?n thi?t k? c?a Nokia Anakinnh?ng th?c s? sang tr?ng quy?n r? h?n r?t nhi?u.V?i thi?t k? b?t kh? xm ph?m nay m? vng x?n 24k ??m theo phong cch ?ng, phm gi?a ?nh ? qu t? hng swarovski.

L?p v? l h?p kim thp khng g? khng ?? l?i vn tay,Nokia 8800 Black Gold 24k Dragonqu? th?c b?t kh? xm ph?m. Mu vng l gam mu quy?n qu v n?i tr?i b?c nh?t k?t h?p v?i hnh r?ng ch?m kh?m m?t sau th?c s? khi?n chi?c ?i?n tho?i ny h?t s?c n?i b?t.

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon qu phi sang tr?ng

V?n l?p v? ch?ng g? ??c bi?t, v?n nh?ng vin kim c??ng t?o ?i?m nh?n ? phm ?i?u h??ng,nh?ng ch?a d?ng l?i ? ?y Nokia ? kh?ng ??nh m?t v? th? tuy?t v?i v?i hnh r?ng thm vo b? cnh c?aNokia 8800 Black Gold 24k Dragon.

Ng??i dng th?c s? c m?t c?m gic v??ng gi? v sang tr?ng hong gia khi c?m trn tay chi?c ?i?n tho?i snh ?i?u ny. T?t c? cc ???ng nt thi?t k? t? vng rng 24k , kim c??ng c?ng r?n quy?n qu cho ??n ch?m kh?c m? hnh r?ng ??u nh?m m?c ?ch ?em l?i m?t s? l?ch lm tinh t? ??m ch?t hong gia b?c nh?t cho b?n. C th? niNokia 8800 Black Gold 24k Dragonl mn qu c?a ngh? thu?t n?m trong chi?c ?i?n tho?i doanh nhn !

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

R?ng vng hong kim Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

2. Vua R?ng ??y quy?n n?ng

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragonth?t s? sang tr?ng nh?t, thanh l?ch nh?t v xa hoa nh?t,nh?ng v?n khng qun cc tnh n?ng v?n c nh?mn hnh QVGA 2 inch, m?t sau l camera 3,2 Megapixel, h? tr? t? ??ng canh nt.

T??ng t? cc phin b?n ?i tr??c c?a Nokia 8800l tnh n?ng khi c ?i?n tho?i ??n, ch? c?n l?t my ?? ng?t ??y b m?t v l?ch s? hay g nh? ln mn hnh ?? ??ng h? analog hi?n ra.Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon??y ?? tnh n?ng t? ch?p ?nh s? cho ??n ch?i nh?c mp3 , l?i thm b? nh? trong m?nh m? bao la ln ??n 4Gb , ng??i dng khng bao gi? ph?i suy ngh? ??n dung l??ng c?a s?n ph?m.

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon vng rng

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragonc?ng???c cung c?p hng lo?t cc ph? ki?n ??c quy?n, bao g?m m?t tai nghe Bluetooth c ?i?u khi?n m l??ng b?ng c?m ?ng, b? ?? bn th?i trang th? hi?n nh?ng ch?t li?u thanh l?ch v thi?t k? nh? g?n c?a ?i?n tho?i cng m?t ti ??ng b?ng da thu?c t? nhin. Qu? th?c ?y ?ng l m?t nt ??p v??ng gi? , m?nh m? nh kim c?a Nokia th? hi?n quaNokia 8800 Black Gold 24k Dragon !

Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

V??ng gi? l Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *