Nokia 8800 gold arte

Nokia 8800 Gold Arte – ?? v??ng th?i hong kim

0 comment Tags: , , , , , , , , , , ,

Khng qu mu m c?ng khng c?n c?u k hay ho nhong, gi?n d? thanh l?ch nh?ng h?t s?c ??ng c?p v ??c bi?t thu ht s? ch . ? chnh lNokia 8800 gold arte trn ?i bn tay b?n !

Nokia 8800 gold arte- V? th? v??t tr?i c?a ?? v??ng

?i?n tho?i lu ??i m khng bao gi? l?i m?t

? c t?i t?n g?n 10 n?m ra ??iNokia 8800 gold artera ??i khi th?a h??ng v pht tri?n cc tnh n?ng v thi?t k? ?u vi?t c?a2 dng ?i?n tho?i Nokia 88ootr??c l Nokia Anakinv Nokia Sirocco.

V?i thi?t k? m?ng ??m ch?t hong gia, l?p v? mu vng ng nh th?c s? b?t m?t t??ng tr?ng cho m?t v? ??p th?nh v??ng thnh ??t khng th? thi?u c?a cc doanh nhn gim ??c. Nokia 8800 gold arte s? d?ng l?p v? m? vng th?nh v??ng nh? v?y l?i thm k?t h?p cng mu da thu?c tr?ng sang tr?ng t?o cho ng??i dng c?m gic v?a c? ?i?n, thanh l?ch l?i v?a tinh t?.

Nokia 8800 gold arte

V? ??p c?a ??ng c?p – Nokia 8800 gold arte

Chau chu?t t?ng thi?t k? b? ngoi cho ??n tnh n?ng

Sang tr?ng v quy?n qu l?i b?n lu khng km cc h?p kim nh?Sapphire, s?i cacbon,…Nokia 8800 gold artev?i l?p v? 18k vng thi?t k? theo phong thi truy?n th?ng nh? cc mn ?? trang s?c cao qu nh?t th? hi?n m?t v? quy?n qu kh snh k?p. Ch?m cht t? nt qu phi v??ng gi? cho ??n cc tnh n?ng ??c bi?tNokia 8800 gold artecn trang b? ??y ?? cc thi?t b? ??c quy?n.

T?ng tnh n?ng v??t tr?i bao g?m m?t tai nghe Bluetooth c ?i?u khi?n m l??ng b?ng c?m ?ng, b? ?? bn th?i trang th? hi?n nh?ng ch?t li?u thanh l?ch v thi?t k? nh? g?n c?a ?i?n tho?i cng m?t ti ??ng b?ng da thu?c t? nhin. Ngoi ra, ?i?n tho?i siu sang c?a Nokia cn c mn hnh QVGA 2 inch, b? nh? trong 4 GB, khng h? tr? th? nh?, m?t sau l camera 3,2 Megapixel, h? tr? t? ??ng canh nt.

Nokia 8800 gold arte

Thi?t k? sang tr?ng l?ch lm vng 18k c?a Nokia 8800 gold arte

Nokia 8800 gold artec?ng t??ng t? cc phin b?n ?i tr??c c?a Nokia 88oo khi c ?i?n tho?i ??n, ch? c?n l?t my ?? ng?t hay g nh? ln mn hnh ?? ??ng h? hi?n ra.Bn c?nh cc tnh n?ng gi?i tr nh? ch?i nh?c Mp3 ??n ch?p ?nhNokia 8800 gold artec?ng tch h?p 3G h? tr? ng??i dng v? kh? n?ng duy?t web nhanh h?n nh?m t?o nh?ng gi? pht tho?i mi nh?t khi s? d?ng.

Nokia 8800 gold arte

Nokia 8800 gold arte ?? v??ng th?i hong kim

Nokia 8800 gold arteth?c s? l m?t siu ph?m ?? ??i v s? gi?n ?? m khng h? km ??c ?o v? m?u m l?i h? tr? ??y ?? cc tnh n?ng cho ng??i dng nh? m?t chi?c ?i?n tho?i doanh nhn ??ng c?p!

Nokia 8800 gold arte

Nokia 8800 gold arte l?ch lm ??ng c?p

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *