Nokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 Sirocco – ??ng c?p th? thi?t

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Trong th?i ??i bng n? cng ngh? hi?n nay, b?n c?m th?y qu nhm chn v?i nh?ng smartphone khi m ch? sau m?t th?i gian ng?n, chi?c ?i?n tho?i c?a b?n ? tr? nn l?i m?t v khi?n b?n khng th? hi?n ???c ??ng c?p ring c?a mnh v?i ng??i xung quanh. Nokia 8800 Sirocco ch?c ch?n khng lm b?n th?t v?ng khi ?y l chi?c ?i?n tho?i cng dng cng ln gi, khng ph?i c? c ti?n l ? mua ???c v h?n h?t, v? ??p c?a n ch?a bao gi? l l?i m?t c? .

Sang tr?ng v ??ng c?p h?n v?i Nokia 88OO Sirocco

 Nokia 8800 Sirocco Gold

V? ??p ??y ??ng c?p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

N?m trong dng ?i?n tho?i cao c?p 8800 c?a Nokia v k? th?a ???c ton b? v? ??p c?ng nh? s? sang tr?ng, l?ch lm c?a Nokia 8800 Anakin nn ngay t? khi m?i ra ??i, Nokia 8800 Sirocco ? t?o nn m?t c?n s?t v?i s? l??ng ??n ??t hng kh?ng. T?t c? cho th?y ?? hot c?a chi?c ?i?n tho?i kinh ?i?n ny.

Nokia 8800 Sirocco Light

Ki?u dng siu thi?t k? c?a Nokia 8800 Sirocco Light

Thi?t k? g?m m?t c? ch? nhn ???c ?n ??nh hai l?n v vng ??m b?ng thp khng r?, t??ng t? nh? nh?ng vng ??m dng trong xe h?i tnh n?ng cao v thm n?a, n cn l m?t v?t ph?m s?u t?p l?y c?m h?ng t? nh?ng ng??i snh ?i?u v? ch?t l??ng v s? thch hi?n nay – T?t c? ? t?o nn m?tNokia 8800 Sirocco gi?ng nh? m?t m?u trang s?c hi?n ??i v mang ??y tnh ??ng c?p cao.

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i v? ??p m?nh m?

Nokia 8800 Sirocco c ki?u dng n?p tr??t, thn my ???c ch? t?o t? thp khng g? v cng ch?c ch?n gi?ng nh? ch?t li?u dng cho cc lo?i my bay tim kch v ???c s?n m? cao c?p v?i 3 mu tiu chu?n vng 18k , b?c, v mu ?en v?i nhi?u dng my nh? : sirocco gold ,sirocco light , sirocco black ,siroco silver , sirocco edition v ??c bi?t l b?n limited do chnh c?a hng chng ti t? ?? ln (c th? ??t hng theo khch hng ).

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur v?i v? b?ng vng 18k v ???c kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco ? t?o ra m?t c?n bo khi ch? trong kho?ng r?t ng?n ra m?t chi?c ?i?n tho?i n?m 2006 n ? tr? nn ph? bi?n trn ton th? gi?i nh? m?t tiu chu?n cho nh?ng ai mu?n s? h?u m?t s?n ph?m ?i?n tho?i th?i trang, xa x?, ??ng c?p m ??y ?? tnh n?ng, c?ng nh? cng ngh?.

V?i l?p v? ngoi ???c lm t? thp khng g? h?ng sang, cng l?p m? sng bng tuy?t v?i c th? soi g??ng, g?n nh? tuy?t ??i m?n khi b?n s? v c?m nh?n l?p v? ngoi ch?n ch?n, nh?ng l?i bng b?y, tinh t? v s?c nt ??n t?ng chi ti?t m ??n t?n by gi? n v?n gi? nguyn ???c v? ??p ton v?n c?a mnh .

Nokia 8800 Sirocco Light ???c kh?c hnh N? th?n t? do theo  khch

Nokia 8800 Sirocco Light ???c kh?c laze hnh N? th?n t? do theo khch

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *