Nokia 8800 Sirocco Light

Sang tr?ng h?n v?i Nokia 8800 Sirocco Light

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

B?c t? lu l bi?u t??ng cho s? sang tr?ng qu phi v l s? thnh ??t c?a cc doanh nhn. Trang s?c b?c lun thu ht ???c t?t c? m?i ng??i b?i mu s?c sng bng, tinh khi?t c?a n. Hi?u ???c ?i?u ny, Nokia ? cho ra ??i chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 Sirocco Light v?i chi?c v? ???c m? b?c, th? hi?n s? sang tr?ng ??ng c?p cho ng??i dng.

Nokia 8800 Sirocco Light- ??ng c?p v sang tr?ng h?n bao gi? h?t

Nokia 8800 Sirocco Light

V? ??p c?a chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng Nokia 8800 Sirocco Light

V?i m?t thi?t k? thon g?n th? hi?n m?t v? tr d? ??t ngn tay ci v m?t bn phm g?n sng k? th?a t? dng Nokia 8800, khi s? d?ng Nokia 8800 Sirocco Light b?n s? c c?m gic cc ngn tay nh? nh?y ma trn ?i?n tho?i khi chng ho?t ??ng ?? gip b?n gi? lin l?c.

Nh?ng nt tinh t? nh?t c?a tay ngh? th? cng v?i c? ch? tr??t linh ho?t ???c h? tr? b?i cc vng bi cao c?p ???c ch? tc b?i nh?ng nh s?n xu?t vng bi dnh cho nh?ng chi?c xe tnh n?ng cao. T?t c? ??u h?i t? trn chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng ??ng c?p Nokia 8800 Sirocco Light.

Nokia 8800 Sirocco Light

V? ??p r?ng ng?i c?a Nokia 8800 Sirocco Light

Nokia 8800 Sirocco Lightch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t. ?ng nh? nh?ng g m hng Nokia t?ng nh?n ??nh8800 sirocco lightnh? m?t vin ng?c inox qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 Sirocco Light

M?t sau chi?c ?i?n tho?i v?i m?t ch? Nokia 8800 Sirocco Light

Nokia 8800 Sirocco Light s? d?ng mn hnh OLED 16 tri?u mu, ?? phn gi?i 240 x 320 pixel. V?i kch th??c nh? nh? v?y, cc k t? trn mn hnh v?n hi?n th? r rng, d? ??c. Tin nh?n ???c hi?n th? thnh 5 dng, c?ng thm 2 dng h? tr?. Menu hi?n th? thnh cc icon d? nhn.

Ngoi ra,mn hnh ???c b?o v? b?i m?t l?p knh b?c ng?c bch ch?ng tr?y x??c. Tuy thng s? khng ?n t??ng m?nh v? cng ngh? nh?ng kh? n?ng ch?ng hack, ch?ng nghe tr?m th an ton 100% khi khng m?t ai c th? ci b?t c? virus no vo my b?n c?. B?n hon ton yn tm khi s? d?ng Nokia 8800 Sirocco Light .

Nokia 8800 Sirocco Light

Ph?n ?ui thon g?n c?a Nokia 8800 Sirocco Light

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *