Nokia 8800 Sirocco Blue

Nokia 8800 Sirocco – Tr? trung ??y phong cch

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

V?i cc b?n tr? ?p ? mu?n s? h?u cho mnh m?t siu d? ??nh cao c?a hng Nokia l?ng danh v?i dng s?n ph?m ch?t l??ng Nokia 8800 t? lu. Nh?ng cn ?ang b?n kho?n, b?i d l dng ?i?n tho?i cao c?p nh?ng Nokia 8800 Sirocco ra??i c?ng ? kh lu, khng bi?t c h?p v?i s? tr? trung n?ng ??ng c?a l?p thanh nin khng. Nh? hi?u ???c ng??i dng, 8800 Sirocco ? tung ra 2 phin b?n v?i mu s?c hi?n ??i xanh v h?ng ch?c ch?n s? lm hi lng cc b?n tr? snh s?i ??y c tnh .

Tr? trung, c tnh m ??y ??ng c?p h?n v?i Nokia 8800 Sirocco

Nokia 8800 Sirocco gold

Chi?c v? sng bng tr?n tru ???c m? m?t l?p vng 18cara c?a Nokia 8800 Sirocco gold

Nh? cc b?n ? bi?t th s?c h?p d?n m?nh m? c?a dng s?n ph?m Nokia 8800 Sirocco ???c thi?t k? r?t tinh t? v?i chi?c v?ngoi v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g?, gi?ng nh? ch?t li?u dng cho cc lo?i t, v? ???c s?n v m? cao c?p. Mn hnh ???c b?o v? b?i m?t l?p knh b?c ng?c bch ch?ng tr?y x??c .

Nokia 8800 Sirocco Light

V? ??p c?a chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng Nokia 8800 Sirocco Light

Tuy nhin ?i?m n?i b?t khc v?i nh?ng phin b?n tr??c nh? Sirocco Light, Black hay Gold th??ng dng cho gi?i doanh nhn thnh ??t th nay 8800 Sirocco ? k?p th?i b? sung vo b? s?u t?p ??nh cao c?a mnh 2 nng cng cha Nokia8800 Sirocco Blue v Pink thch h?p cho nh?ng b?n tr? mu?n kh?ng ??nh c tnh.

V? my v?n ???c ch? t?o b?ng kimlo?i c kh? n?ng ch?ng g?, gi?ng nh? ch?t li?u dng cho cc lo?i t, v? ???c s?n v m? cao c?p. Mn hnh Nokia 8800 Sirocco ???c b?o v? b?i m?t l?p knh b?c sapphire ch?ng tr?y x??c. ?i?m ??c bi?t l cc nh s?n xu?t ? sng t?o ph? m?t mu h?ng d? th??ng nh? m?t vin h?ng ng?c v xanh bi?nt??i mt cho l?p v? ngoi c?a my .

Nokia 8800 Sirocco Pink

Nokia 8800 Sirocco Pink trng nh? m?t vin h?ng ng?c

N?u b?n ? tm ???c m?t n?a c?a mnh v b?n ?ang b?n kho?n khng bi?t nn t?ng g?u c?a mnh mn qu g ?? th? hi?n tnh yu c?a mnh + m?t mn ?? ?i cho ring hai ng??i th t?i sao l?i khng mua b? ?i 8800Sirocco Pink v 8800Sirocco Blue nh?.

C v? h?i xa x? nh?ng chng khng ch? th? hi?n s? chung th?y c?a hai ng??i dnh cho nhau m n cn mang ???c ??ng c?p v s? sang tr?ng cho hai b?n. Khng nh?ng v?y b? ?? ?i tnh yu ny ch?c ch?n khi?n cho hai b?n tr? nn ??c nh?t v nh? m kh tm ? ?u s? ??ng hng !

Nokia 8800 Sirocco Pink

Nokia 8800 Sirocco tr? trung trong b? o m?i mu xanh

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *