nokia-8800-gold-arte-diamon-kham-oc02

Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c- B? cnh ??y ??c ?o

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

V?i m?t thi?t k? khc bi?t v ??y b?t m?tNokia Gold Arte Diamond kh?m ?c th?c s? khi?n ng??i dng ph?i tr?m tr? thn ph?c. Khi m m?i ng??i ch?y theo nh?ng chi?c smartphone nhan nh?n ngoi kia thNokia Gold Arte Diamond kh?m ?ckhng ch? l chi?c ?i?n tho?i doanh nhn m cn l v? ??p t??ng tr?ng cho s? quy?n qu v sang tr?ng b?c nh?t !

V? ??p tuy?t v?i ? t?ng ???ng nt c?aNokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

1. Thi?t k? m?nh m? sang tr?ng tinh x?o

Dng s?n ph?mNokia Gold Arte th?c s? l dng ?i?n tho?i n?i b?t v? thi?t k? ??y tinh x?o v qu phi. Qu? th?t v?y,Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?cv?i l?p v? m? vng 18k l?i thm v?im?t sau ???c kh?m hon ton th? cng d?a trn ch?t li?u ?c qu nh?p kh?u t? singapore cho vn sng bng. Th?c s? ch?t l??ng v?i cam k?t hon ton th? cng b?ng tay t?i t?ng chi ti?t nh? tinh x?o nh?t. Ng??i dng c th? th?y s? khc bi?t khi c?m chi?c ?i?n tho?i kh?m v?y c, ?c qu.Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?cth?c s? cho ta th?y m?t s? l?ch lm , sang tr?ng v thanh l?ch nh?t.

Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c ??p tuy?t v?i ??y tinh t?

C? ?i?n nh?ng ???c cch ?i?u tinh t? nh? cc t??ng t? thi?t k? n?i th?tNokia Gold Arte Diamond kh?m ?cl m?t ??t ph ??c bi?t v thi?t k? trong cc dng Nokia 8800. Nh?ng vin kim c??ng ?i theo vi?n cng v?i l?p v? trai kh?m hnh v?y r?ng qu? th?t khng th? ch ???c v? b? ngoi c?a chi?c ?i?n tho?i doanh nhn ny.Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?ckhng ??n gi?n l chi?c ?i?n tho?i m cn l m?t ph?n c?a b? s?u t?p trang s?c ??c ?o, l nt ??p quy?n qu c?a ng??i s? d?ng.

Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

Quy?n qu thanh l?ch sang tr?ng l Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

2. Thi?t k? ??c ?o nh?ng v?n ??y ?? tnh n?ng

Mang m?t v? b? ngoi khc bi?t nh?ngNokia Gold Arte Diamond kh?m ?cv?n th?a h??ng ??y ?? tnh n?ng c?a cc dng Nokia 8800 Arte tr??c ?y. T? cc tnh n?ng nh? ch?i nh?c Mp3 cho ??n ch?p ?nh s? ??y mu s?c. Ng??i dng hon ton tho?i mi v?i cc tnh n?ng ??y ?? c?aNokia Gold Arte Diamond kh?m ?c. Tnh n?ng??ng h? analog, trang b?camera 3.2 Megapixel v?i ch? ?? autofocus v zoom k? thu?t s? 8x ch?t l??ng haymn hnh OLED QVGA 2 inch, 16 tri?u mu, ?? phn gi?i l 240 x 320 pixel ??y ?n t??ng.

NOKIA 8800 GOLD ARTE KH?M ?C

NOKIA 8800 GOLD ARTE KH?M ?C c?c k ??c ?o

Th?c s? ch tr?ng ??n s? thay ??i v? nt v??ng gi? b? ngoi c?aNokia Gold Arte Diamond kh?m ?cnh?ng chng ti c?ng khng qun ?em theo nh?ng tnh n?ng n?i tr?i c?a m?t chi?c ?i?n tho?i doanh nhn. T?t c? nh?m mang ??n cho ng??i dng m?t chi?c ?i?n tho?i ??y ?? tnh n?ng cng v?i m?t v? ??p hon h?o v ??c ?o khng chi?c ?i?n tho?i no khc mang l?i ???c.Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?cqu? th?c l nh? th? !

 Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

V??ng gi? l Nokia Gold Arte Diamond kh?m ?c

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *