nokia-8800e-gold-24k-editon-kham-trai
nokia-8800e-gold-24k-editon-03__89900_zoomNokia 8800 Blck Gold

?i?n tho?i Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon kh?m r?ng

21,800,000.00 

Bi?u t??ng cho s?c m?nh v quy?n uy, Nokia 8800 Gold Dragon phin b?n r?ng t? h?i ???c ??y ?? nh?ng tnh n?ng c?a m?t ch d? siu sang m?i c?a Nokia cng ki?u dng siu thi?t k? ??n m ng??i, kh tin, mang phong cch c tnh ring. ??ng th?i k? th?a ???c v s? s? tinh hoa c?a nh?ng phin b?n tr??c.

View Detail

Mô tả sản phẩm

Phin b?n Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon l phin b?n s?n xu?t gi?i h?n ph?c v? ring cho Khch hng c nhu c?u. M? vng x?n 24k ??m theo phong cch ?ng, phm gi?a ?nh ? qu t? hng swarovski. H?p kim thp khng g? khng ?? l?i vn tay. M?t sau ???c kh?m hon ton th? cng hnh r?ng c?c k tinh x?o, cam k?t hon ton th? cng b?ng tay v?i cc chi ti?t nh? tinh x?o m?i b?n ??n xem v c?m nh?n .

V? ??p trang nh l?ch lm c?a Nokia 8800 Black Gold Dragon

V? ??p trang nh l?ch lm c?a Nokia 8800 Black Gold Dragon

M?i tnh n?ng c?a chi?c ?i?n tho?i kh?m r?ng ny khng c g thay ??i so v?i phin b?n Nokia 8800 Gold Dragon phin b?n kh?m long ph?ng c?a hng ? ??. Tuy nhin ?i?m n?i b?t ? ?y chnh l v? ngoi huy?n b nh? l?p v? ???c m? ?en bng long ,m?t tr??c hon ton ?? nguyn ch? khng kh?m thm b?t c? hnh g ? ph?n tay c?m nh?m gi? nguyn v? trang nh cho chi?c ?i?n tho?i ny.

Hnh kh?m r?ng ? m?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Gold Black

Hnh kh?m r?ng ? m?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Gold Black

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nh?m gi? s? ??c nh?t t? ?i?n tho?i cho ??n hnh kh?m nn R?ng th?n ? phin b?n ny l R?ng c??i my thau v R?ng phun n??c nh? ? b?n kh?m long ph?ng. Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon v?a mang l?i v? uy quy?n cho m?t c?p b?c trn l?i v?a h?p v?i v? l?ch s? trang nh c?a chi?c v? .

Th?n r?ng c??i my th? hi?n s? uy quy?n r?t h?p v?i chi?c Nokia 8800 Blck Gold

Th?n r?ng c??i my th? hi?n s? uy quy?n r?t h?p v?i chi?c Nokia 8800 Blck Gold

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “?i?n tho?i Nokia 8800 Black Gold 24k Dragon kh?m r?ng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *