nokia-8800-thuong-mau-den-04
Nokia 8800 Anakin GreyNokia 8800 Anakin GreyV? ??p c?a Nokia 8800 Anakin Grey

Nokia 8800 Anakin Grey linenew chnh hng

4,200,000.00 

V?n ki?u dng n?p tr??t kinh ?i?n trong thi?t k? c?a Nokia c th? ni 8800 Anakin l m?t thnh cng l?n nh? m?t b??c ngo?t trong thi?t k? ?i?n tho?i V?i ki?u dng thanh m?nh lm t? h?p kim cao c?p, ???c cc chuyn gia nghin c?u t? m?, chi ti?t, chnh xc ??n t?ng ???ng cong, ?i?m nh?n v b? tr cc phm b?m ti?n d?ng nh?t cho ng??i s? d?ng

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 Anakin Grey thu?c dng s?n ph?m c?a 8800 Anakin, ra ??i v s?n xu?t vo n?m 2005 t?i Nga. L m?t siu ph?m ?i?n tho?i cng ngh? v mang l?i c?m gic tho?i mi, ni?m vui t?t b?c v s? kiu hnh qu phi ch?a t?ng c cho ng??i s? d?ng, Nokia 8800 Anakin Grey mang ki?u dng thanh nh v cc ch?c n?ng khng dy ??ng l?i trong b?n m?t c?m gic ?n t??ng ??c bi?t m?nh m?.

Nokia 8800 Anakin Grey v?i l?p v? mu ?en khng g?

Nokia 8800 Anakin Grey v?i l?p v? mu ?en khng g?

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nokia 8800 anakingrey ???c tch h?p my ?nh ny c s? d?ng m?t s? k? thu?t lm ??ng h? v ch? tc kim hon hi?n ??i. Nh?c chung c?a n ???c nh?c s? n?i ti?ng ng??i Nh?t Ryuichi Sukamoto so?n ring. M?t pha tr??c c?a chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 anakin dng lo?i knh c?ng ch?ng x??c ??c bi?t, th??ng th?y ? nh?ng lo?i ??ng h? ??t ti?n. Thm vo ?, nhn hi?u Nokia ???c kh?c ha ch?t ln m?t sau b?ng cng ngh? lm ??ng h?. ?i?n tho?i ny c v? thp khng g? v m? ra theo ki?u tr??t. Nokia 8800 anakin cn ???c trang b? 64 MB b? nh? trong, my ?nh s? SVGA, 800×600 pixels, quay video (QCIF), bluetooth, FM radio, ch?i nh?c MP3/AAC…

V? ??p c?a Nokia 8800 Anakin Grey

V? ??p c?a Nokia 8800 Anakin Grey

L?u : “?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111.”

Nokia 8800 Anakin Grey cng cc ph? ki?n

Nokia 8800 Anakin Grey cng cc ph? ki?n

Nokia 8800 Anakin Grey mang l?i m?t lu?ng gi m?i bn c?nh nh?ng phin b?n ?nh ?m nh? 8800 anakin black, gold hay silver. L?p v? mu xm khng h? ?em l?i cho ng??i s? d?ng m?t ci nhn u m m ng??c l?i n t?o c?m h?ng, ?em l?i m?t c?m gic m?i khi s? d?ng phin b?n m?i ny c?a Nokia 8800 Anakin.

V? ??p c?a Nokia 8800 Anakin Grey ??n t? chi?c v? ?en sang tr?ng

V? ??p c?a Nokia 8800 Anakin Grey ??n t? chi?c v? ?en sang tr?ng

L m?t chi?c ?i?n tho?i c?, Nokia 8800 Anakin Greylun lun ???c b?o m?t 100% . B?n hon ton yn tm v khng m?t hackre no c th? xm ph?m ??i t? ring nh? nghe ln cc cu?c g?i c?a b?n ???c .

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Anakin Grey linenew chnh hng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *