dien-thoai-nokia-8800anakin-black-02__02722_zoom
Nokia 8800 AnakinNokia 8800 Anakin Blacknokia-8800-special-edition-04

Nokia 8800 Anakin Grey Linenew Chnh Hng

4,200,000.00 

V?i ki?u dng n?p tr??t c? ?i?n nh?ng tinh t? thanh nh cng mu xm ?en m?nh m? Nokia 8800 Anakin Greymang ??n cho b?n c?m gic tho?i mi, th?a s?c ki?m tm nh?ng ?i?u b m?t bn trong chnh b?n thn m?i ng??i. ? chnh l thnh cng vang d?i trong ch? tc ?i?n tho?i c?a hng Nokia tinh t?, s?c s?o, ngh? thu?t ???ng nt ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t !

View Detail

Mô tả sản phẩm

??p vo m?t c?a khch hng l m?t chi?c ?i?n tho?i v?i ki?u dng siu thi?t k? n?p tr??t ? ???c hng ?i?n tho?i Nokia ?u i t?o nn t? nh?ng ngnh cng nghi?p hng ??u th? gi?i nh? cng ngh? my bay tim kch SU c?a Nga, Lambogini c?a ??c hay ngay c? ??ng h? Th?y S? c?ng ???c ??a vo ?ng d?ng trn chi?c Nokia 8800 Anakin Greyny. V?a mang nt c? ?i?n m c?ng khng km ph?n hi?n ??i .

Nokia 8800 Anakin Sliver

V? ??p c?a huy?n tho?i Nokia 8800 Anakin Sliver

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nokia 8800 Anakin Grey

S? k?t h?p tuy?t v?i c?a cc ngnh cng nghi?p trn th? gi?i t?o nn Nokia 8800 Anakin Grey

Kh? ??y mn hnh chi?c ?i?n tho?i ln, b? bn phm ??y ch?t menly k?t h?p v?i mu xm b?c c?a chi?c v? tinh t? mang l?i cho ng??i c?m chi?c ?i?n tho?i trn tay mang m?t ??ng c?p khc bi?t hon ton so v?i nh?ng ng??i xung quanh .Nokia 8800 Anakin Grey mang l?i m?t lu?ng gi m?i bn c?nh nh?ng phin b?n ?nh ?m nh? 8800 anakin black, gold hay silver. L?p v? mu xm khng h? ?em l?i cho ng??i s? d?ng m?t ci nhn u m m ng??c l?i n t?o c?m h?ng, ?em l?i m?t c?m gic m?i khi s? d?ng phin b?n m?i ny c?a Nokia 8800 Anakin.

Nokia 8800 Anakin Grey

B? bn phm m?nh m? c?a Nokia 8800 Anakin Grey

C?ng gi?ng nh? cc ?i?n tho?i khc trong dng 8800 Anakin,Nokia 8800 Anakin Greyc?ng ???c tch h?p my ?nh s? d?ng m?t s? k? thu?t lm ??ng h? v ch? tc kim hon hi?n ??i. Nh?c chung c?a n ???c nh?c s? n?i ti?ng ng??i Nh?t Ryuichi Sukamoto so?n ring. M?t pha tr??c c?a chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 Anakin Greydng lo?i knh c?ng ch?ng x??c ??c bi?t chnh ? cng ngh? lm ??ng h? ??t ti?n. Nokia 8800 Anakin cn ???c trang b? 64 MB b? nh? trong, my ?nh s? SVGA, 800600 pixels, quay video (QCIF), bluetooth, FM radio, ch?i nh?c MP3/AAC cng m?t c?c pin c?c tru dng trong t nh?t 3 ngy ?? ?? ph?c v? cc nhu c?u thi?t y?u cho khch hng .

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Anakin Grey Linenew Chnh Hng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *