nokia-8800-special-edition-01
V? ??p Nokia 8800 Anakin Special EditionV? ??p Nokia 8800 Anakin Special EditionV? ??p Nokia 8800 Anakin Special Edition

Nokia 8800 Anakin Special Edition

3,600,000.00 

Nokia 8800 Anakin Special Edition l m?t trong nh?ng chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng b?c nh?t c?a dng ?i?n tho?i cao c?p c?a hng Nokia. ??ng c?p lm nn th??ng hi?u, Nokia 8800 Anakin Special Edition x?ng t?m l m?t xa x? ph?m, sang tr?ng,th?i th??ng m thanh l?ch, l?ch lm ???c cc doanh nhn thnh ??t xem nh? l?a ch?n hang ??u ?? kh?ng ??nh ??ng c?p c?a mnh.

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800Anakin Special Edition???c tch h?p my ?nh ny c s? d?ng m?t s? k? thu?t lm ??ng h? v ch? tc kim hon hi?n ??i. Nh?c chung c?a n ???c nh?c s? n?i ti?ng ng??i Nh?t Ryuichi Sukamoto so?n ring. M?t pha tr??c c?a chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 anakin dng lo?i knh c?ng ch?ng x??c ??c bi?t, th??ng th?y ? nh?ng lo?i ??ng h? ??t ti?n. Thm vo ?, nhn hi?u Nokia ???c kh?c ha ch?t ln m?t sau b?ng cng ngh? lm ??ng h?. ?i?n tho?i ny c v? thp khng g? v m? ra theo ki?u tr??t. Nokia 8800 Anakin Special Edition cn ???c trang b? 64 MB b? nh? trong, my ?nh s? SVGA, 800×600 pixels, quay video (QCIF), bluetooth, FM radio, ch?i nh?c MP3/AAC…

V? ??p Nokia 8800 Anakin Special Edition

V? ??p Nokia 8800 Anakin Special Edition

L?u : ”?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111.”

 

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

V? ??p Nokia 8800 Anakin Special Edition

V? ??p Nokia 8800 Anakin Special Edition

Tnh ??n th?i ?i?m ny th Nokia 8800 Anakin Special Editionc th? coi nh? m?t ki?t tc ?i?n tho?i c?, cc s?n ph?m cng ngh? tu?i ??i th??ng r?t ng?n nh?ng v?i Nokia 8800th gi??ng nh? khng c tu?i. ? 7 n?m tri qua nh?ng nh?ng tnh n?ng nghe g?i, ki?u dng thi?t k?, ch?t li?u, v ch?t l??ng s?n ph?m g?n nh? v?n r?t m??t v t?t. Cam k?t my nguyn b?n, cn zin, ??y ?? thng tin xu?t x?, khuy?n khch cc b?n ??n xem v th? ch?t l??ng my.

C? tr??t m?nh m? c?a Nokia 8800 Anakin Special Edition

C? tr??t m?nh m? c?a Nokia 8800 Anakin Special Edition

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Anakin Special Edition”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *