Nokia-8800-rose-gold-arte-dragon
Nokia 8800 Gold Arte DragonNokia 8800 Gold Arte DragonNokia 8800 Gold Arte Dragon

Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ng vng c?c ??c

38,000,000.00 

Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ng Dragon l s?n ph?m ?? siu sang m?i c?a c?a hng chng ti. V?i Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ng nguyn b?n v? m? vng 18cara, chng ti ? ?? thm m?t con r?ng uy nghi pha sau v?. Ring 2 m?t r?ng ???c ?nh b?ng 2 vin kim c??ng t? nhin khch hng c th? tu? bi?n ch?n ng?c rubi, l?c b?o ng?c ph h?p v?i phong thu? c?a t?ng ng??i v kh?c ch? ln mang l?i phong cch ring c?a ch? s? h?u

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 Gold Arte Dragon ( Nokia 8800 Gold Arte ?? R?ng ) l s?n ph?m “d?” siu sang m?i c?a Nokia c mn hnh QVGA 2 inch, b? nh? trong 4 GB, khng h? tr? th? nh?, camera 3.2 mp, ch?c n?ng auto focus.

Gi?ng nh? cc phin b?n ?i tr??c,Nokia 8800 Gold Arte ?? R?ngc tnh n?ng khi c ?i?n tho?i ??n, ch? c?n l?t my ?? im l?ng hay tnh n?ng g nh? ln mn hnh v ??ng h? s? hi?n ra. Ring 2 m?t r?ng ???c ?nh b?ng 2 vin kim c??ng t? nhin khch hng c th? tu? bi?n ch?n ng?c rubi, l?c b?o ng?c ph h?p v?i phong thu? c?a t?ng ng??i v kh?c ch? ln mang l?i phong cch ring c?a ch? s? h?u

Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ngs? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n. V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long v?i m?t l?p vng 18 Carat ???c m? ? ngoi. Nokia 8800 Gold Arte ?? R?ng v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n. Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm k?t h?p v?i d?u ?n R?ng ??c tr?ng ??ng sau c?a Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ngm khng ph?i ai c?ng s? h?u ???c.

V? ??p sang tr?ng ??y quy?n l?c c?a Nokia 8800 Gold Dragon

V? ??p sang tr?ng ??y quy?n l?c c?a Nokia 8800 Gold Dragon

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nokia 8800 Gold Arte phin b?n ?? Dragon

Nokia 8800 Gold Arte phin b?n ?? Dragon

Nokia 8800 Gold Arte Dragon ?n t??ng v?i bn phm n?i b?t nh? l?p vng 18 carat k?t h?p v?i thi?t k? g?n sng, ?em l?i cho khch hng ti?n ch khi nh?n tin v quay s?. Ch?c ch?n, s? d?ng bn phm ???c ?dt vng? theo ?ng ngh?a ?en, khch hng s? c nh?ng c?m gic th v?. Nokia 8800 Gold Arte ?? R?ng trn bn phm h? tr?, phm ?i?u khi?n 5 chi?u c?ng c v? ngoi sang tr?ng h?n. V? ??p tuy?t v?i c?a v? my v bn phm ?i h?i mn hnh t??ng x?ng v?i chng.

V d? nhin, nh?ng nh thi?t k? c?a Nokia khng lm b?n th?t v?ng. Nokia 8800 Gold Arte ?? R?ng ???c trang b? mn hnh c?a my tuy khng l?n l?m nh?ng ???c b?o v? b?i l?p knh ng?c bch. Ngoi ch?c n?ng b?o v? mn hnh khng b? tr?y x??c, l?p knh ng?c bch ny c?ng ph?i h?p r?t hon h?o v?i v? my v bn phm m? vng.

S? d?ng mnh ??n t? r?ng vng pha sau c?a Nokia 8800 Gold Arte Dragon

S? d?ng mnh ??n t? r?ng vng pha sau c?a Nokia 8800 Gold Arte Dragon

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Gold Arte ?? r?ng vng c?c ??c”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *