nokia-8800-gold-arte-dragon-01
Nokia 8800 Gold Arte kh?m long ph?ngNokia 8800 Gold Arte kh?m long ph?ng

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamon kh?m r?ng

32,500,000.00 

B?n l m?t doanh nhn thnh ??t ! B?n l ng??i c ti?n ! B?n mu?n th? hi?n ??ngr c?p c?a mnh v?i m?i ng??i xung quanh ! Nokia 8800 Black Gold Dragon v?i hnh kh?m r?ngch?c ch?n khng lm b?n ph?i th?t v?ng khi gip b?n lm nh?ng vi?c ?

View Detail

Mô tả sản phẩm

Phin b?n ?i?n tho?i cao c?p Nokia 8800 Arte Gold Diamond Dragon Edition kh?m r?ng l phin b?n s?n xu?t gi?i h?n ph?c v? ring cho Khch hng c nhu c?u. M? vng x?n 18k theo phong cch ?ng, phm gi?a ?nh ? qu t? hng swarovski. H?p kim thp khng g? khng ?? l?i vn tay. M?t sau ???c kh?m hon ton th? cng d?a trn ch?t li?u ?c qu nh?p kh?u t? singapor cho vn sng bng, cam k?t hon ton th? cng b?ng tay v?i cc chi ti?t nh? tinh x?o m?i b?n ??n xem v c?m nh?n.

 

Nokia 8800 Gold Arte Diamon Dragon v?n l chi?c nokia 8800 Gold Arte ???c ?? thm hnh r?ng

Nokia 8800 Gold Arte Diamon Dragon v?n l chi?c nokia 8800 Gold Arte ???c ?? thm hnh r?ng

B? s?n ph?m bao g?m: Full box, my, s?c, bao da, tai nghe bluetooth, cp, sch h??ng d?n, ??a ci, tai phone FM.
Khuy?n mi: Pin d? phng dung l??ng cao hng chnh hng nghe g?i 3-4 ngy.

?i?n tho?i Nokia 8800 Gold Arte Dragonkhoc ln mnh l?p v? sapphire mu cafe ng nh, khng ch? k? th?a ??ng c?p dng 8800 m cn kh?ng ??nh v? th? hong gia c?a mnh. V?i nh?ng ??c ?i?m v?n c khi?n 8800 l bi?u t??ng c?a s? thanh l?ch v sang tr?ng, Nokia 8800 Gold Arte Dragonk?t h?p nh?ng y?u t? thi?t k? v tnh n?ng tao nh nh?t.

Ki?u dngNokia 8800 Gold Arte Dragon???c l?y c?m h?ng t? phong cch truy?n th?ng v hon h?o trong thi?t k? n?i th?t, cc b? s?u t?p v trang s?c. L?p v? m? vng ng nh k?t h?p cng mu da thu?c tr?ng sang tr?ng. C? ?i?n, thanh l?ch cng tnh n?ng tinh t?: v? nh? ?? xem gi?, t?t m thanh b?ng cch xoay ?i?n tho?i v b? m thanh, hnh n?n ???c thi?t k? ring, Nokia 8800 Gold Arte Dragon x?ng ?ng tr? thnh ki?t tc trong b? s?u t?p c?a thi?t k?.

S? uy quy?n c?a R?ng trn chi?c nokia 8800 lm t? vng 24cara

S? uy quy?n c?a R?ng trn chi?c nokia 8800 lm t? vng 24cara

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Hnh R?ng ???c kh?m h?t s?c tinh x?o ? m?t sau c?a Nokia 8800 Gold Arte

Hnh R?ng ???c kh?m h?t s?c tinh x?o ? m?t sau c?a Nokia 8800 Gold Arte

 

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamon kh?m r?ng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *