-5%

Nokia 8800 Rose Gold Arte c?c hot

25,000,000.00  23,800,000.00 

Nokia 8800 Arrte Rose Gold c th? g?i l s?n ph?m c m?t khng hai b?i n l ?i?n tho?i ??u tin trn th? gi?i ???c n?m Ruby m?t trong 4 th? ? qu nh?t trn th? gi?i bn c?nh Kim c??ng, Sapphire, Emerald. Ng??i ta cho r?ng Ruby chnh l nh?ng gi?t mu r? ra t? tri tim ng??i m? v? ??i c?a mun loi l Th?n ??t.

View Detail

Mô tả sản phẩm

Bn ?i?n tho?i Nokia 8800 Rose gold Diamond Chocolate – hay th??ng g?i l “Nokia 8800 Vng h?ng mu nu phm ?” thu?c dng Limited Edition c?a nh ?? n?i ti?ng nh?t th? gi?i chuyn v? ?i?n tho?i v qu t?ng ??c quy?n Continental Mobiles c tr? s? ??t t?i M? v c?ng l ??n v? duy nh?t ? Anh ???c hi?p h?i British Jewellers Association c?p gi?y php ho?t ??ng trong l?nh v?c ch? tc th? cng ?? xa x?. Nh?ng chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 Limited Edition ???c ?? th? cng b?i nh?ng v?t li?u qu k?t h?p v?i ?, da, kim c??ng t?o nn v? ??p sang tr?ng v ??ng c?p t?t cng cho s?n ph?m. Cc b?n c th? bi?t ??n hng ?? ny nhi?u h?n qua cc s?n ph?m iPhone ?nh kim c??ng t?ng ???c bn t?i Vi?t Nam c gi ln t?i 500 – 800 tri?u ??ng m?t s?n ph?m.

 

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nokia 8800 Arte Rose Gold

V? ??p l?ng l?y quy?n qu trn n?n tri th?c c?a Nokia 8800 Arte Rose Gold

Nokia 8800 Rose Gold ( Vng h?ng) l s?n ph?m hi?n ?ang ???c s?n ?n nhi?u nh?t b?i v? ??p c?a n xu?t pht t? t??ng t?o ln cc siu ph?m nh? Vertu – Vng t??ng tr?ng cho s? giu c, th?nh v??ng nh?ng Vng H?ng cn ??ng c?p v qu hi?m h?n ngoi gi tr? v?t ch?t mu vng h?ng t??ng tr?ng cho s? sang tr?ng, ??c ?o th? hi?n ??ng c?p th?t s? c?a ng??i ch? s? d?ng. Nh?ng ?i?n tho?i Vertu m g?n mc vng h?ng th khng c gi d??i vi tr?m tri?u v n c?ng ch? nghe g?i l h?t nn khng ph?i ai c?ng ch?u chi, Nokia 8800 Vng h?ng v? tnh n?ng th gi?ng h?t Vertu cng trn n?n t?ng m?t h? ?i?u hnh, th?m ch cn ???c c?i ti?n cc tnh n?ng t?t h?n cho doanh nhn, cc s?p khi ph?i h?p hnh l ch?c n?ng t? ch?i l?ch s? khi p my, g nh? 2 l?n ra ??ng h? bo gi?…

Nokia 8800 Rose Gold Arte

?? b?o m?t c?a Nokia 8800 Rose Gold th ??n Anoymos c?ng khng th? ph ???c

Ni v? ki?t tc Nokia 8800 th qu nhi?u bi vi?t, nh?ng ni l?i khng th?a ? chnh l ki?u dng c? tr??t kinh ?i?n m khng m?t hng ?i?n tho?i no b?t tr??c ???c, ?? b?n th kh?i ph?i ni 10 n?m v?n dng ?n ??nh, ?? sang tr?ng th ch? c?n c?m nghe g?i ch? ?ng ng??i l ? th? hi?n s? khc bi?t, n?i b?t. Ngoi cc tnh n?ng chnh th n ?ng ngh?a l ?i?n tho?i nghe g?i to r, ch?ng nghe tr?m, c?m ch?c tay v qu d? s? d?ng v?i b?t c? ai… T?t c? nh?ng tinh ty nh?t c?a hng Nokia g?n nh? d?n h?t vo dng ?i?n tho?i 8800 nn n t? ho l ??ng TOP trong b? m??i s?n ph?m ???c g?i l ki?t tc ?? ??i c?a Nokia.

Nokia 8800 Rose Gold nh? bng h?ng khi b?n c?m trn tay

Nokia 8800 Rose Gold nh? bng h?ng khi b?n c?m trn tay

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Rose Gold Arte c?c hot”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *