nokia-8800-sirocco-black
Nokia 8800 Sirocco BlackNokia 8800 Sirocco BlackNokia 8800 Sirocco Black

Nokia 8800 Sirocco Black linenew chnh hng

4,900,000.00 

Nokia 8800 Sirocco Black hay cn g?i l Sirocco Dark l m?t v?t ph?m s?u t?p l?y c?m h?ng t? s? thch c?ng nh? th? hi?u c?a nh?ng ng??i snh ?i?u, ???c ch? tc thanh l?ch v?i s?c thi mu kim lo?i titan mu ?en tuy?n b ?n sng bng v ch?c n?ng ch?ng g? siu b?n. Ngoi ra, Nokia 8800 Sirocco Dark cn s? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin v v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l.

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 sirocco black m?i t?m 98-99% ??p, ???c ch? tc thanh l?ch v?i s?c thi mu kim lo?i titan – v?i mu ?en tuy?n b ?n sng bng km v?i dng ch? 8800 SIROCCO ???c kh?c ??c ?o b?ng tia laser. L m?t v?t ph?m s?u t?p l?y c?m h?ng t? nh?ng ng??i snh ?i?u v? ch?t l??ng v s? thch hi?n nay.

Nokia 8800 Sirocco Black mang l?i nhi?u chi ti?t t?o khc bi?t, bao g?m m?t c? ch? nhn ???c ?n ??nh hai l?n v vng ??m b?ng thp khng r?, t??ng t? nh? nh?ng vng ??m dng trong xe h?i tnh n?ng cao. ?i?n tho?i c m?t b?n nh?c c?a nh so?n nh?c ? ginh ???c gi?i th??ng Ryuichi Sakamoto.

Nokia 8800 Sirocco Black

V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Black

Nokia 8800 Sirocco Black s? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n. V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long m?t mu ?en tuy?n b ?n. Nokia 8800 Sirocco black v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n. Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm.

Nokia 8800 Sirocco Black

V? thon g?n v b ?n ??n t? Nokia 8800 Sirocco Black

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

L?u : “?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111“.

Nokia 8800 Sirocco Black trn tay b?n

Nokia 8800 Sirocco Black trn tay b?n

Nokia 8800 Sirocco Black ch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t. ?ng nh? nh?ng g m hng Nokia t?ng nh?n ??nh 8800 Sirocco Black nh? m?t vin ng?c ?en qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 sirocco black v?i tnh n?ng ho?t ??ng trn n?n Seri 40 phin b?n c?i ti?n th? 3, Nokia 8800 Sirocco Black ch?a th?t s? ?em l?i nhi?u tnh n?ng, ti?n ch cho khch hng, v c l?, my s? l 1 s?n ph?m hon h?o, n?u nh? ???c trang b? m?t h? ?i?u hnh hi?n ??i, t??ng x?ng v?i thi?t k? c?a my, nh?ng b?n ph?i hi?u n ra ??i t? nh?ng n?m 2006 nn v?i cng ngh? th lc ? 8800 Sirocco Black l cao c?p nh?t.

D v?y, 8800 Sirocco black v?n h? tr? cho b?n ch?c n?ng nghe nh?c s? v?i cc ??nh d?ng MP3/AAC. Loa ngoi c?a my h?i nh? nn m?c d ???c h? tr? 64 rnh m, ch?t l??ng m thanh c?a my nghe ?m, r v khng b? r. Ngoi ra s?n ph?m cn h? tr? tai nghe Bluetooth cho ch?t l??ng ?m tho?i t?t v ti?n l?i h?n.

Nokia 8800 Sirocco Black

Nokia 8800 Sirocco Black

V l m?t chi?c ?i?n tho?i c?, Nokia 8800 Sirocco Blacklun lun ???c b?o m?t 100% . B?n hon ton yn tm v khng m?t hackre no c th? xm ph?m ??i t? ring nh? nghe ln cc cu?c g?i c?a b?n ???c .

 

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Black linenew chnh hng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *