nokia-8800-sirocco-gold
Nokia 8800 Sirocco GoldNokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 Sirocco Gold Nguyn B?n Chnh Hng C?

4,900,000.00 

???c l?y c?m h?ng t? nh?ng h?t ct mu vng l?p lnh d??i nh m?t tr?i ,Nokia 8800 Sirocco Gold ???c v nh? nh?ng h?t vng ng nh gi?a sa m?c. M?t cch tn m?i ?em l?i m?t hnh ?nh m?i v? tnh th?i trang, qu phi cho dng ?i?n tho?i 8800 v?n ? sang tr?ng v l?ch lm. Nokia 8800 sirocco Gold s? h?u chi?c o m? vng 18cara qu ph?i .

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 Sirocco Gold c?, my zin nguyn b?n, c? cp tr??t ch?c ch?n, phm n?y nh?, pin kh?e 2 – 3 ngy, nghe g?i t?t, sng kh?e thch h?p ?? s?u t?m. Hi?n tr?ng ch? cn my v?i s?c, bao test, ki?m tra, b?o hnh 1 ??i 1 trong 1 tu?n ??u n?u x?y ra l?i. Cam k?t bn hng c? nh?ng zin nguyn b?n, tnh tr?ng my s? ni r v ? ???c nhn vin test c?n th?n v ki?m tra k? tr??c khi mang ra tr?ng by. S? l??ng ch? c h?n nn Qu khch vui lng ??t tr??c ho?c g?i ?i?n tr??c khi ??n, ?u tin ??t c?c tr??c, ai ??n tr??c l?y tr??c, v l hng hi?m v ch?t nn khuy?n khch n?u Qu khch dng m?t th?i gian c th? mang qua c?a hng nh?p l?i ho?c ??i sang dng my khc.

V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 Sirocco Gold l?y c?m h?ng t? nh?ng h?t ct mu vng ???c v nh? nh?ng h?t vng ng nh gi?a sa m?c. M?t cch tn m?i ?em l?i m?t hnh ?nh m?i v? tnh th?i trang, qu phi cho dng ?i?n tho?i 8800 v?n ? sang tr?ng v l?ch lm. Khng th? ph? nh?n s?c h?p d?n tuy?t ??i c?a dng s?n ph?m Nokia 8800, d l nh?ng s?n ph?m ??u tin, c? ?i?n v c? b?n nh?t. Tr?i qua m?t th?i gian, ti?p thu ki?n v kh?c ph?c nh?ng nh??c ?i?m, cc phin b?n 8800 nh? 8800 Special Edition, 8800 Sirocco lin ti?p ???c ra ??i v hon thi?n h?n v? c? khu thi?t k? l?n tnh n?ng.
Nokia 8800 sirocco Gold s? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n. V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long v?i m?t l?p vng 18 Carat ???c m? ? ngoi. Nokia 8800 sirocco Gold v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n. Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm.
L?u : “?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng,, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111.”

Nokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 sirocco Gold ?n t??ng v?i bn phm n?i b?t nh? l?p vng 18 carat k?t h?p v?i thi?t k? g?n sng, ?em l?i cho khch hng ti?n ch khi nh?n tin v quay s?. Ch?c ch?n, s? d?ng bn phm ???c dt vng theo ?ng ngh?a ?en, khch hng s? c nh?ng c?m gic th v?. Trn bn phm h? tr?, phm ?i?u khi?n 5 chi?u c?ng c v? ngoi sang tr?ng h?n. V? ??p tuy?t v?i c?a v? my v bn phm ?i h?i mn hnh t??ng x?ng v?i chng. V d? nhin, nh?ng nh thi?t k? c?a Nokia khng lm b?n th?t v?ng. Mn hnh c?a my tuy khng l?n l?m nh?ng ???c b?o v? b?i l?p knh ng?c bch. Ngoi ch?c n?ng b?o v? mn hnh khng b? tr?y x??c, l?p knh ng?c bch ny c?ng ph?i h?p r?t hon h?o v?i v? my v bn phm m? vng.

Nokia 8800 sirocco Gold v?i tnh n?ng ho?t ??ng trn n?n Seri 40 phin b?n c?i ti?n th? 3, Nokia 8800 Sirocco Gold ch?a th?t s? ?em l?i nhi?u tnh n?ng, ti?n ch cho khch hng, v c l?, my s? l 1 s?n ph?m hon h?o, n?u nh? ???c trang b? m?t h? ?i?u hnh hi?n ??i, t??ng x?ng v?i thi?t k? c?a my. D v?y, 8800 Sirocco v?n h? tr? cho b?n ch?c n?ng nghe nh?c s? v?i cc ??nh d?ng MP3/AAC. Loa ngoi c?a my h?i nh? nn m?c d ???c h? tr? 64 rnh m, ch?t l??ng m thanh c?a my v?n km h?p d?n v khng ???c ?nh gi cao. ?? kh?c ph?c ph?n no nh??c ?i?m ny, b?n c th? s? d?ng tai nghe 2,5 mm khi nghe nh?c ho?c ?i Radio FM.

 

V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Sirocco Gold v?i chi?c v? m? vng 18cara

V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Sirocco Gold v?i chi?c v? m? vng 18cara

L?u : V l hng c? nn Khch hng ph?i ch?u m?t s? l?i nh? h?i tr?y x??c ngoi v?. Nh?ng ring ch?t l??ng c?ng nh? m?i chi ti?t c?a hng v?n ??m b?o l hng chnh hng, b?o hnh t? 6 thng- 2 n?m ty t?ng my, ??i tr? trong vng 10 ngy. B?o ??m hng chnh hng tr?n ??i my .

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? nokia8800.infoc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04)8585 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” Nokia8800.info c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Gold Nguyn B?n Chnh Hng C?”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *