nokia-8800-sirocco-sayn-02
Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn DesignNokia 8800 Sirocco Gold Sayn DesignNokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design c?c k qu hi?m

6,600,000.00 

Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design s l??ng c h?n, ???c thi?t k? b?i Sayn Design, hng thi?t k? n?i ti?ng c?a ??c. L?p v? m?vng 24k sang tr?ng, bi?u t??ng v??ng mi?n hoang gia c?a hng Sayn Design ???c in ? pha l?ng my kh?ng ??nh ??ng c?p c?a ch? nhn.

View Detail

Mô tả sản phẩm

???c thi?t k? b?i hng Sayn Design c?a ??c, s? l??ng c h?n, m? vng 24k sng bng, m?i tnh n?ng khng c g thay ??i ngo?i tr? b? v? ??p, vng sng h?p v?i tnh cch v phong th?y c?a ng??i ?ng.
Nokia 8800 Sirocco Sayn Design mang l?i nhi?u chi ti?t t?o khc bi?t, bao g?m m?t c? ch? nhn ???c ?n ??nh hai l?n v vng ??m b?ng thp khng r?, t??ng t? nh? nh?ng vng ??m dng trong xe h?i tnh n?ng cao. ?i?n tho?i c m?t b?n nh?c c?a nh so?n nh?c ? ginh ???c gi?i th??ng Ryuichi Sakamoto.

Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

Chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng b?ng vng 24k Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

L?u : ?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111.

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

Nokia 8800 Sirocco Sayn Design s? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n. V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long m?t mu inox tuy?n b ?n.

Nokia 8800 sirocco Sayn Design v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n. Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm.

Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

V? ??p l?ng l?y c?a Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

Nokia 8800 Sirocco Sayn Design ch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t. ?ng nh? nh?ng g m hng Nokia t?ng nh?n ??nh 8800 sirocco Sayn Design nh? m?t vin ng?c inox qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 sirocco Sayn Design v?i tnh n?ng ho?t ??ng trn n?n Seri 40 phin b?n c?i ti?n th? 3, Nokia 8800 Sirocco Sayn Design ch?a th?t s? ?em l?i nhi?u tnh n?ng, ti?n ch cho khch hng, v c l?, my s? l 1 s?n ph?m hon h?o, n?u nh? ???c trang b? m?t h? ?i?u hnh hi?n ??i, t??ng x?ng v?i thi?t k? c?a my, nh?ng b?n ph?i hi?u n ra ??i t? nh?ng n?m 2006 nn v?i cng ngh? th lc ? 8800 Sirocco l cao c?p nh?t.

D v?y, 8800 Sirocco Sayn Design v?n h? tr? cho b?n ch?c n?ng nghe nh?c s? v?i cc ??nh d?ng MP3/AAC. Loa ngoi c?a my h?i nh? nn m?c d ???c h? tr? 64 rnh m, ch?t l??ng m thanh c?a my nghe ?m, r v khng b? r. Ngoi ra s?n ph?m cn h? tr? tai nghe Bluetooth cho ch?t l??ng ?m tho?i t?t v ti?n l?i h?n.

Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

Hong ?? Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Gold Sayn Design c?c k qu hi?m”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *