nokia-8800-sirocco-blue
Nokia 8800 Sirocco Blue v?i s?c xanh t??i m?iNokia 8800 Sirocco BlueNokia 8800 Sirocco Blue v?i s?c xanh t??i m?i

Nokia 8800 Sirocco Light Blue mu xanh

5,300,000.00 

B?n ?ang mu?n s? h?u m?t chi?c ?i?n tho?i c? v?a sang tr?ng qu phi, l?i v?a tr? trung c tnh .V?i thi?t k? v tnh n?ng ??c ?o v?n c c?a Nokia 8800 Sirocco cng chi?c v? mu xanh mang ??n s?c s?ng t??i m?i m ??y phong cch dnh cho b?n.

View Detail

Mô tả sản phẩm

? t? lu cc b?n tr? ?p ? mu?n s? h?u cho mnh m?t siu d? ??nh cao c?a hng Nokia l?ng danh v?i dng s?n ph?m ch?t l??ng Nokia 8800. Nh?ng cn ?ang b?n kho?n khng bi?t nn ch?n mu s?c no, phin b?n no cho ph h?p v?i phong cch tr? trung n?ng ??ng, nh?ng khng km ph?n l?ch lm, ??ng c?p. Nh? hi?u ???c th? hi?u ng??i dng, 8800 Sirocco ? tung ra phin b?n v?i mu s?c hi?n ??i xanh ch?n s? lm hi lng dn ch?i snh s?i ? l Nokia 8800 Sirocco Light Blue.

Nokia 8800 Sirocco Blue

Nokia 8800 Sirocco tr? trung trong b? o m?i mu xanh

V?n mang ??y ?? nh?ng tnh n?ng c?n c c?a m?t chi?c ?i?n tho?i nh? ch?c n?ng nghe g?i c?c ??nh. Nokia 8800 Sirocco Light Blueh? tr? nghe nh?c, ch?p ?nh 2 Megapixel. B? nh? trong c?a my l 128 MB v khng h? tr? th? nh?. Nokia 8800 Sirocco s? d?ng mn hnh TFT 262K mu, ?? phn gi?i 208 x 208 pixel gip b?n nhn r cc k t? hi?n th? trn mn hnh.

 

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

 

Tuy nhin ?i?m n?i b?t khc v?i nh?ng phin b?n tr??c nh? Sirocco light, black hay gold th??ng dng cho gi?i doanh nhn thnh ??t th nay 8800 Sirocco ? k?p th?i b? sung vo b? s?u t?p ??nh cao c?a mnh 1 siu m?u ??c s?c 8800 Sirocco light blue thch h?p cho nh?ng b?n tr? mu?n kh?ng ??nh c tnh. V? my v?n ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g?, gi?ng nh? ch?t li?u dng cho cc lo?i t, v? ???c s?n v m? cao c?p. Mn hnh ???c b?o v? b?i m?t l?p knh b?c ng?c bch ch?ng tr?y x??c. ?i?m ??c bi?t l cc nh s?n xu?t ? sng t?o ph? m?t mu h?ng d? th??ng v xanh t??i mt cho l?p v? ngoi c?a my.

 

Vi?n c?nh v?i c? tr??t m?nh m? c?a Nokia 8800 Sirocco Blue

Vi?n c?nh v?i c? tr??t m?nh m? c?a Nokia 8800 Sirocco Blue

L?u : ?? ??m b?o quy?n l?i cho Khch hng, SHOP khuy?n khch khch hng ln ??n Trung tm t? v?n s?n ph?m c?a SHOP l qun Cafe t?i ??a ch? 39 V V?n D?ng, t?i ?y Khch hng ???c t? v?n t?t nh?t v?i cc k? thu?t vin, c hng m?u dng th?, c hng gi?, hng fake ?? so snh ??i chi?u tr??c khi quy?t ??nh mua. Khch hng l?u c?n s? h? tr? t?t nh?t khi mua hng trnh ph?i hng gi? xin g?i s? (04) 8585 1111.

 

Nokia 8800 Sirocco Blue v?i s?c xanh t??i m?i

Nokia 8800 Sirocco Blue v?i s?c xanh t??i m?i

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Light Blue mu xanh”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *