Nokia-8800-sirocco-light
Nokia 8800 Sirocco LightNokia 8800 Sirocco Light

Nokia 8800 Sirocco Light chnh hng

5,900,000.00 

B?n mu?n tr? nn l?ch lm v li cu?n, h?p d?n v snh ?i?u, ch? khi b?n s? h?u m?t chi?c Nokia 8800 Sirocco Light sng bng v siu b?n v?i nh?ng tnh n?ng v ki?u dng thi?t k? v cng ??c ?o v quy?n r?. M?t s?n ph?m c?c k quen thu?c v?i nh?ng ??i gia tr??c ?y nh?ng l?i qu hi?m v?i hi?n t?i b?i tr? tr??c t?i nay ai c?ng khao kht c ???c n nh?ng ???c lm ch? nhn c?a Nokia 8800 Sirocco Light th khng ph?i ai c?ng lm ???c.

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 Sirocco Light s?u t?m m?i t?m 98 -99% zin nguyn b?n t?ng con ?c, v? inox sng bng nh?ng n?p pin ? c? – mu inox sng bng nh? g??ng, mn hnh sapphire ch?ng x??c, c? tr??t kh?e, nghe g?i r, my ??p v ch?t ch?a m?t l?n m? my v?n ?? nguyn b?i bm kn. Phm zin t? n?m 2005 ??n gi? v?n gi? ???c ch?t b?m m, v? tnh nguyn b?n.

Khch hng c th? ??n tr?c ti?p xem v ki?m tra. Sau khi mua my khch hng c nhu c?u v? sinh cho s?ch s? ???c nhn vin lm mi?n ph l?y ngay. ?nh ch?p th?t 100% ch?a ch?nh s?a g ngoi c?t cho vung v?n nn khch hng c th? soi k? t?ng chi ti?t. ? test tr??c khi mang ln bn nn m?i ch?c n?ng ??u ok h?t, Shop b?o hnh cho s?n ph?m bn ra ?? Khch hng yn tm s? d?ng .

 

Nokia 8800 Sirocco Gold

V? ??p ??y ??ng c?p c?a Nokia 8800 Sirocco Gold

Nokia 8800 Sirocco Light mang l?i nhi?u chi ti?t t?o khc bi?t, bao g?m m?t c? ch? nhn ???c ?n ??nh hai l?n v vng ??m b?ng thp khng r?, t??ng t? nh? nh?ng vng ??m dng trong xe h?i tnh n?ng cao. ?i?n tho?i c m?t b?n nh?c c?a nh so?n nh?c ? ginh ???c gi?i th??ng Ryuichi Sakamoto.Nokia 8800 Sirocco Light s? h?u m?t thi?t k? tr??t tr?n tru v nh? nhng ??n m?c kh tin nh? v? tr ??t ngn tay ci ???c b? tr v cng h?p l. V?n cn ?, s? bng b?y, ho nhong c?a v? my v?i ch?t li?u kim lo?i siu b?n.

V b?n hy th? t??ng t??ng v? ??p khi k?t h?p v? my tr?n tru, bng long m?t mu inox tuy?n b ?n. Nokia 8800 Sirocco Light v? my ???c ch? t?o b?ng kim lo?i c kh? n?ng ch?ng g? cao, gip v? ??p sang tr?ng c?a my tr? nn l?ch lm v li cu?n. Nh? nhng ??t ngn tay ci vo v ??y n?p tr??t ln, b?n ti?p t?c chong ng?p tr??c s? quy?n r? c?a bn phm.

Nokia 8800 Sirocco Light

Ki?u dng siu thi?t k? c?a Nokia 8800 Sirocco Light

B?N NN MUA NOKIA 8800 T?I CUONGMOBILE.COM – 39 V V?N D?NG:

nut-bat-lua-1Chuyn gia cu?i cng s?u t?m ki?t tc ??ng c?p nh?t Nokia 8800 Chnh hng

nut-bat-lua-1100% s?n ph?m bn ra b?o hnh 12-24 thng, ??i m?i trong 10 ngy ??u n?u l?i

nut-bat-lua-1T? ho ??n v? duy nh?t c ?? s?n linh ki?n thay th?, s?a ch?a l?y ngay cc b?nh Nokia 8800

nut-bat-lua-1Dng chn c th? ??i sang dng khc, nh?p l?i my tr? t?i ?a 30% gi tr? s?n ph?m

nut-bat-lua-1T? v?n chu?n, bn ?ng gi – Uy tn tuy?t ??i khi mua hng ? ???c B? Cng Th??ng c?p php

 

Nokia 8800 Sirocco Light ch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t. ?ng nh? nh?ng g m hng Nokia t?ng nh?n ??nh 8800 sirocco light nh? m?t vin ng?c inox qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 sirocco light v?i tnh n?ng ho?t ??ng trn n?n Seri 40 phin b?n c?i ti?n th? 3, Nokia 8800 Sirocco light ch?a th?t s? ?em l?i nhi?u tnh n?ng, ti?n ch cho khch hng, v c l?, my s? l 1 s?n ph?m hon h?o, n?u nh? ???c trang b? m?t h? ?i?u hnh hi?n ??i, t??ng x?ng v?i thi?t k? c?a my, nh?ng b?n ph?i hi?u n ra ??i t? nh?ng n?m 2006 nn v?i cng ngh? th lc ?Nokia 8800 Sirocco l cao c?p nh?t. D v?y, 8800 Sirocco light v?n h? tr? cho b?n ch?c n?ng nghe nh?c s? v?i cc ??nh d?ng MP3/AAC. Loa ngoi c?a my h?i nh? nn m?c d ???c h? tr? 64 rnh m, ch?t l??ng m thanh c?a my nghe ?m, r v khng b? r. Ngoi ra s?n ph?m cn h? tr? tai nghe Bluetooth cho ch?t l??ng ?m tho?i t?t v ti?n l?i h?n.

Nokia 8800 Sirocco Light

V? ??p c?a chi?c ?i?n tho?i sang tr?ng Nokia 8800 Sirocco Light

L m?t chi?c ?i?n tho?i c?, Nokia 8800 Sirocco Lightlun lun ???c b?o m?t 100% . B?n hon ton yn tm v khng m?t hackre no c th? xm ph?m ??i t? ring nh? nghe ln cc cu?c g?i c?a b?n ???c .

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Light chnh hng”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *