nokia-8800-sirocco-light-king-kham-trai-02__72007_zoom
Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m traiNokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m traiNokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur kh?m trai ??ng c?p

4,900,000.00 

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur l chi?c ?i?n tho?i thu?c dng 8800 Sirocco Limited c?c k qu hi?m v s? l??ng h?n ch?. ?? th?a mn th ch?i s?n lng hng ??c, c?a hng chng ti ? kh?m v? trai ln chi?c ?i?n tho?i ??c ny lm cho chi?c ?i?n tho?i cng tr? nn qu gi h?n bao gi? h?t .

View Detail

Mô tả sản phẩm

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur kh?m trai full ? qua s? d?ng v? kim lo?i v?i mu inox sng bng nh? g??ng, ?nh full ? c? m?t trn d??i, mn hnh sapphire ch?ng x??c, c? tr??t kh?e, nghe g?i r, phm nh?y. L m?t v?t ph?m s?u t?p l?y c?m h?ng t? nh?ng ng??i snh ?i?u v? ch?t l??ng v s? thch hi?n nay.

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthurmang l?i nhi?u chi ti?t t?o khc bi?t, bao g?m m?t c? ch? nhn ???c ?n ??nh hai l?n v vng ??m b?ng thp khng r?, t??ng t? nh? nh?ng vng ??m dng trong xe h?i tnh n?ng cao. ?i?n tho?i c m?t b?n nh?c c?a nh so?n nh?c ? ginh ???c gi?i th??ng Ryuichi Sakamoto.

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur

V? ??p c?a Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur

Nokia 8800 Sirocco King Arthur kh?m trai ch?c ch?n h?p d?n nh?ng ng??i snh ?i?u c s? thch tinh t?, nh?ng ng??i ?nh gi cao tay ngh? th? cng tuy?t v?i v ch?t li?u c ch?t l??ng, c?ng nh? mu?n c m?t ?i?n tho?i di ??ng th?c s? lm h? n?i b?t. ?ng nh? nh?ng g m hng Nokia t?ng nh?n ??nh 8800 Sirocco Light King Arthurnh? m?t vin ng?c inox qu gi, lun ???c ng??i dng ?nh gi cao b?i tnh th?m m? v kh? n?ng s? d?ng ph?c v? cho cng vi?c m?t cch hi?u qu?.

Nokia 8800 sirocco light king Arthurv?i tnh n?ng ho?t ??ng trn n?n Seri 40 phin b?n c?i ti?n th? 3, Nokia 8800 Sirocco Light King Arthurch?a th?t s? ?em l?i nhi?u tnh n?ng, ti?n ch cho khch hng, v c l?, my s? l 1 s?n ph?m hon h?o, n?u nh? ???c trang b? m?t h? ?i?u hnh hi?n ??i, t??ng x?ng v?i thi?t k? c?a my, nh?ng b?n ph?i hi?u n ra ??i t? nh?ng n?m 2006 nn v?i cng ngh? th lc ? 8800 Sirocco l cao c?p nh?t.

Nokia 8800 Sirocco Sliver king Arthur

V? ??p sang tr?ng c?a Nokia 8800 Sirocco Sliver king Arthur

D v?y, 8800 Sirocco light v?n h? tr? cho b?n ch?c n?ng nghe nh?c s? v?i cc ??nh d?ng MP3/AAC. Loa ngoi c?a my h?i nh? nn m?c d ???c h? tr? 64 rnh m, ch?t l??ng m thanh c?a my nghe ?m, r v khng b? r. Ngoi ra s?n ph?m cn h? tr? tai nghe Bluetooth cho ch?t l??ng ?m tho?i t?t v ti?n l?i h?n.

Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur

M?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur

icon_logo5 l do Chng ti t? tin l Chuyn gia v? ki?t tc ?i?n tho?i c?

nut-vang-hong.png ??n v? duy nh?t chuyn tm tm hi?u, s?u t?m tm hi?u, s?u t?m cc m?u ?i?n tho?i c? ???c ?nh gi l ki?t tc: Shop duy nh?t ch? chuyn cc dng“Khng ch?y theo xu th? smart phone, ch? s?u t?m ki?t tc Chnh hng c? ?i?n nh?ng ??ng c?p”
nut-vang-hong.png D?ch v? b?o hnh Uy tn nh?t Vi?t nam: “B?o hnh 01 n?m mi?n ph thay linh ki?n, b?o hnh c? r?i v?, ??i m?i trong 15 ngy ??u s? d?ng n?u l?i… v quan tr?ng nh?t ? l Chuyn gia l lun s?n cc linh ph? ki?n bc my Chnh hng thay lun cho Khch hng l?y ngay t? nh?ng ci nh? nh?t l mng loa ch?ng b?i – T? ho l ??n v? ch?ng b?i mn hnh cho NOKIA 8800 t?t nh?t hi?n nay”
nut-vang-hong.png Cam k?t ch? bn hng Chnh hng: Bao d?n th? ??n ki?m tra, Check trn Hng – Khch hng c ??c quy?n dng th? 10 ngy ?? ki?m tra khng ph?i Chnh hng hon ti?n 100%, ??i m?i trong 15 ngy, ??i sang dng my khc khng b? tr? gi tr? my…
nut-vang-hong.png Gi c? lun t?t nh?t v Chnh xc v?i tnh tr?ng c?a my: V l ?i?n tho?i c? ln gi ty thu?c vo m?i s?n ph?m “Khch hng b?n kho?n t?i sao m?t s?n ph?m Nokia 8800 gold m c nhi?u gi khc nhau l do hnh th?c, xu?t x?, tnh tr?ng, ?? nguyn b?n… s? quy?t ??nh gi. Nn vi?c mua cc s?n ph?m ny Khch hng nn ch?n c?a hng Uy tn, Chuyn mn v c cam k?t r rng”
nut-vang-hong.pngCh? ?? ch?m sc Khch hng ??c bi?t: lun h??ng ??n s? hon h?o d l s?n ph?m c?, t? v?n nhi?t tnh. Khch hng khi ? mua s?n ph?m ? cuongmobile.comc ??c quy?n b?o hnh t?n n?i, l?y ngay. Ng??i quen c?a Khch hng gi?i thi?u ???c gi?m 30-50% gi linh ki?n thay th? “Do nhn s? thi?u nn m?t s? Khch hng khi g?p tr?c tr?c g?i s? (04) 85 85 1111 s? c nhn vin ??n l?y my v? b?o hnh v tr? ngay trong ngy”
” CUONGMOBILE.COM c? g?ng t?ng ngy ?? b?o v? nh?ng ki?t tc ?i?n tho?i ?ang b? lng qun “?

Trong qu trnh kinh doanh do s? khan hi?m c?a s?n ph?m c ti?n c?ng kh mua, linh ki?n thay th? th ngy m?t c?n ki?t khng th? lm hi lng h?t t?t c? Khch hng. Thnh th?t xin l?i nh?ng Qu khch n?u khng hi lng nh?ng Chng ti lun t? tin “90% b?nh c?a ?i?n tho?i c? s? kh?c ph?c tri?t ?? cho Khch hng”.

39 V V?N D?NG, H N?I QUN C PH NOKIA 8800 MI?N PH ?? U?NG
HY GH TH?M QUN ?? CHIM NG??NG NH?NG M?U NOKIA 8800 LIMITED ??P NH?T HNH TINH
(04) 8585 1111 0987 56 56 56

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nokia 8800 Sirocco Light King Arthur kh?m trai ??ng c?p”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *