Nkia 8800 Black Arte

Sang tr?ng l?ch lm v?i Nokia 8800 Black Arte

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , ,

B?n l m?t ng??i sang tr?ng, l?ch lm. B?n ?ang mu?n tm cho mnh m?t chi?c ?i?n tho?i ph h?p.V?i ki?u dng thi?t k? sang tr?ng cng tng mu ?en sang tr?ng l?ch s?, Nokia 8800 Black Arte x?ng ?ng l s? l?a ch?n hng ??u dnh cho b?n.

?i?n tho?i Nokia 8800 Black Artekhoc ln mnh l?p v? mu ?en sng bng. V?i nh?ng ??c ?i?m v?n c khi?n 8800 l bi?u t??ng c?a s? thanh l?ch v sang tr?ng, Nokia 8800 Black Arte k?t h?p ki?u dng siu thi?t k? , ch?t li?u l?y t? cc ngnh cng nghi?p v? tr? .

Nokia 8800 Black Arte

Nokia 8800 Black Arte v?i ch?t li?u mang gi tr? cao

Mu ?en khng h? b? v?y b?n b?i b?t c? m?t mu no. B?n cng t th?t nhi?u, n l?i cng ??m nt. V nh? con ng??i ta khi l??t qua nh?ng sng gi c?a cu?c ??i, h? l?i cng l?n h?n v ch?ng ch?c h?n m?t cht.

Chnh v v?y, Nokia 8800 BlackArtev?i mu ?en tuy?n huy?n b nh?ng l?i mang nh?ng nt sang tr?ng, ??ng c?p, qu phi, n x?ng ?ng snh vai cng nh?ng qu ngi ? ph?i gian lao v?t v? ?? c ???c s? thnh cng nh? ngy hm nay.

Nkia 8800 Black Arte

Nkia 8800 Black Arte mang mu ?en sng bng ??y v? sang tr?ng ,l?ch s?

V?i nh?ng chi?c ?i?n tho?i smartphone, vi?c ci vo ? m?t ph?n m?m ??c h?i, virus nh? ??nh v? theo di, nghe tr?m, ?n c?p thng tin c nhn khi?n b?n lo u, c?m th?y khng an ton. Nh?ng v?i Nokia 8800 Black Arte th ngay c? ??n hacker hng ??u th? gi?i c?ng khng th? ci virus vo my c?a b?n ???c b?i ?? b?o m?t c?a n l b?t kh? xm ph?m. B?n hon ton c th? yn tm khi s? d?ng Nokia 8800 Black Arte m khng lo b? ai xm ph?m ??i t? c?a mnh.

Nokia 8800 Black Arte khi?n b?n tr? nn sang tr?ng h?n trn tay

Nokia 8800 Black Arte khi?n b?n tr? nn sang tr?ng h?n trn tay

Ngoi ra, ki?u dng thi?t k? c?a m?u 8800 BlackArtemang phong cch kh gi?ng Nokia 8600 Luna v?i v? tr??t che bn phm, khi ??y l?i mn hnh s? hi?n th? ??ng h? analog. Khi c cu?c g?i ??n, ng??i dng c th? ??t ch? ?? im l?ng v?i tnh n?ng turn-to-mute, khng gy ?n o, camera 3.2 Megapixel v?i ch? ?? autofocus v zoom k? thu?t s? 8x ch?t l??ng ?? ?? x?ng ?ng v?i ??ng c?p c?a Arte 8800. ???c trang b? mn hnh OLED QVGA 2 inch, 16 tri?u mu, ?? phn gi?i l 240 x 320 pixel. V m?c d khng h? tr? th? nh?, nh?ng Arte c b? nh? trong kh l?n, 1 GB v k?t n?i v?i my tnh thng qua c?ng microUSB kh thu?n ti?n.

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *