Nokia 8800 Black Arte Diamond

Sang tr?ng l?ng l?y h?n v?i Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

?i?n tho?i Nokia 8800A Black Arte Full Diamond l phin b?n ??c bi?t c?a dng 8800 v?i nh?ng chi ti?t m?i v quy?n r? h?n.???c trang tr v?i nh?ng vin kim c??ng v cng qu gi , chi?c Nokia 8800ny ? tr? thnh m?t chi?c ?i?n tho?i cao c?p khng ph?i ai c?ng c ???c .

Nokia 8800 Black Arte Full Diamond- ?i?n tho?i ch? dnh cho ??i gia

Nokia 8800 Black Arte Diamond

S? ??c ?o ??y sang tr?ng v l?ng l?y ??n t? Nokia 8800 Black Arte Diamond

 

Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

Ki?u dang c? tr??t sang tr?ng c?a Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

 

 Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

M?t sau c?a Nokia 8800 Black Arte Full Diamond c?ng ???c n?m kim c??ng

 

Nokia 8800 Black Arte Full Diamon

Nh?ng vin kim c??ng ???c ?nh ph?n mn hnh c?a Nokia 8800 Black Arte Full Diamon

Nokia 8800 Arte Full Diamond ???c n?m kim c??ng v ?nh ? ? vi?n xung quanh

Nokia 8800 Arte Full Diamond ???c n?m kim c??ng v ?nh ? ? vi?n xung quanh

 

Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

Ph?n n?p c?m c?a Nokia 8800 Black Arte Full Diamond

C? ?i?n, thanh l?ch cng tnh n?ng tinh t?: v? nh? ?? xem gi?, t?t m thanh b?ng cch xoay ?i?n tho?i v b? m thanh, hnh n?n ???c thi?t k? ring, 8800A Arte Full Diamond x?ng ?ng tr? thnh ki?t tc trong b? s?u t?p c?a thi?t k?.

Nokia 8800 Black Arte Full Diamond ( hay cn g?i l Nokia 8800A UK Gold Limited Edition) khoc ln mnh l?p o tr?ng ng nh, khng ch? k? th?a ??ng c?p dng 8800 m cn kh?ng ??nh v? th? hong gia c?a mnh.

V?n l chi?c ?i?n tho?i Nokia 8800 Black Arte, ???c th?a h??ng ki?u dng sang tr?ng, thi?t k? ??ng c?p c?a dng 8800 nay ???c t thm v? cao qu tinh khi?t ??n t? kim c??ng .

V?i ki?u dng thanh l?ch, sang trong, h?p d?n v quy?n r?, Nokia 8800 Black Full Diamond nh? ???c thi?t k? ?? dnh ring cho cc n? ca s? n?i ti?ng mu?n ???c n?i b?t v?i ?i?n tho?i ???c ph? ngoi b?ng kim c??ng c?a mnh.

?? ???c nh? th?, Nokia 8800 Arte Black Full Diamond ? dng ??n 680 vin kim c??ng c mu tr?ng v h?ng l?p lnh. V?i nh sng huy?n ?o khi trong bng ?m, ch?c ch?n chi?c ?i?n tho?i s? li cu?n s? ch c?a nhi?u ng??i.

Nokia 8800 Black Arte Full Diamondqu? l m?t chi?c ?i?n tho?i cao c?p ch? dnh cho cc b?c ??i gia m?i c kh? n?ng s? h?u

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *