Nokia 8800 Carbon Arte

Siu xe trong ?i?n tho?i c? – Nokia 8800 Cacbon Arte

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , ,

Nokia 8800 Cacbon Arte l m?t ??t ph m?i trong thi?t k? v t?o hnh c?a dng Nokia 88oo. Mang h?i h??ng thi?t k? v cng tinh t? c?a ngnh cng nghi?p t, c th? ni ??y l chi?c ” d? “tuy?t v?i cho cc qu ng bi?t trn tr?ng v nhn nh?n ?ng cch v? m?t v? ??p tr? trung th? thao nh?ng v?n ??y th?i trang phong cch.

Hoi c? nh?ng khng th? lu m? s? cu?n ht -Nokia 8800 Cacbon Arte

1. Sang tr?ng ??ng c?p l?i tr? trung ??y nam tnh.

Sau nh?ng thi?t k? ??y l?ch lm v quy?n qu b?ng cc ch?t li?u ? qu c?a cc dng Nokia Anakinv Nokia sirocco, ??i ng? ch? tc ? d?c ??y nhi?t huy?t v sng t?o ?? th? s?c v?i ch?t li?u m?i nh?m t?o ra ??t ph t?o s? phong ph trong dng Nokia 88oo.

V ?ng nh? v?yNokia 8800 Cacbon Artev?i thi?t k? t? s?i carbon b?n b? m?nh m?, mn hnh sapphire ???c mi bng k?t h?p v?i ch?t li?u titan qu hi?m, thp khng g? mu. V?i thi?t k? ??y h?i h??ng c?a siu xe th? thao, chi?c ?i?n tho?i cho ng??i dng m?t c?m gic ??y kh?e kho?n v m?nh m?. ?i?m nh?n ???c c?ng thm c?aNokia 8800 Cacbon Artell?p v? bng long khng ?? l?i d?u vn tay khi c?m cng nn t?o m?t c?m gic b?t kh? xm ph?m.

V? ??p c?a Nokia 8800 Cacbon Arte

V? ??p c?a Nokia 8800 Cacbon Arte

2. M?nh m? tr? trung t? hnh th?c ??n tnh cch

Nokia 8800 Cacbon Artev?i v? ??p v? v? b? ngoi ??y ???ng nt kh c th? ch nh?ng c?ng s? h?u nh?ng tnh n?ng khi?n ng??i dng ph?i tr?m tr? thn ph?c. ?i?n tho?i trang b? ??y ?? tnh n?ng gi?i tr t? ch?i nh?c ??n xem phim.Cameramy ?nh 3,2 Megapixel cng ch? ?? t? ??ng l?y nt v m thanh ch?t l??ng cao.

Mn hnh OLED hi?n th? hnh ?nh ??p ??a ??n cho ng??i dng nh?ng b?c ?nh ??p nh?t. M?nh m? h?nNokia 8800 Cacbon Artec?ng ???c nng c?p ln b? nh? m? r?ng 4GB, ng??i dng c th? s? d?ng tho?i mi khng bao gi? h?t.

Nokia 8800 Cacbon Arte

B? bn phm v tay c?m c?a Nokia 8800 Cacbon Arte

Nokia 8800 Cacbon Arte c?ng h? tr? m?ng 3G gip ??y nhanh t?c ?? truy c?p m?ng nh?m ?em tin t?c bo m?ng ??n do?nh nhn gim ??c m?t cch nhanh h?n. Gi?ng cc dng Nokia 88oo khc my c?ngtrang b? tai nghe Bluetooth ?i?u ch?nh m l??ng b?ng c?m ?ng,tnh n?ngv? nh? vo b? m?t b?ng thp pha tr??c hai l?n v m?t ??ng h? analog s? xu?t hi?n trn mn hnh.

??y kn ?o v m th?m ? l c? ch?xoay ?? t?t m thanh c?a Nokia 8800 Cacbon Artegip ng??i dng t?t m bo cu?c g?i m?t cch kn ?o b?ng cch l?t p my.

NOKIA 8800 CACBON ARTE

?i?n tho?i doanh nhn NOKIA 8800 CACBON ARTE

Khng c?n qu?ng co qu nhi?u, m?i ng??i dng Nokia 8800 Cacbon Artec th? c?m nh?n ???c ??n t?ng centimet v? v? ??p c?ng nh? tnh n?ng c?a chi?c ” d? yu ” snh ?i?u ny. Chi?c ?i?n tho?i ph h?p hon v?i qu ng hon h?o nh?t cho nh?ng qu ng nghi?n siu xe v t?c ?? !

NOKIA 8800 CACBON ARTE

M?t c?nh c?a Nokia 8800 Cacbon Arte

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *