Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur kh?m trai c?c ??c

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

L?y c?m h?ng t? thin nhin, m?t thi?t k? v??t th?i gian d??i bn tay nh?ng ng??i th? b?c th?y. Ra ??i n?m 2007 v l m?t phin b?n c?i…

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

Khu?y ??o th? gi?i v?i Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Tuy ???c n?ng c?p ln t? 8800 Sirocco Gold nh?ng v?i phin b?n ??c bi?t ny, Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur mang nhi?u nt m?i l? v ??ng c?p…