Nokia 8800 Gold Diamond Arte

V? Sinh Cho d? Nokia 88oo Arte

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

S? d?ng ?i?n tho?i khng th? trnh kh?i nh?ng v?t b?n do vn tay hay do cc tc ??ng bn ngoi c th? lm lu m? ?i ph?n b? cnh…

Nokia 8800 Sirocco Gold King Arthur

” Ch?t ” h?n v?i Nokia 8800 Sirocco King Arthur

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Nokia 8800 l dng ?i?n tho?i cao c?p n?i ti?ng , ???c c? th? gi?i yu thch b?i v? ??p tuy?t m?, ki?u dng siu thi?t k?. V trong dng…