Th?n R?ng xu?t hi?n trn Nokia 8800 Black Gold Dragon

0 comment Tags: , , , , , , , , , ,

T? xa x?a, R?ng l bi?u t??ng phong th?y may m?n v ch?a ??ng s?c m?nh quy?n l?c to l?n. Linh v?t ny ???c coi l bi?u t??ng c?a Hong ??, ng??i qun t? v l n?n t?ng c?a h?c thu?t Phong Thu?. Vng l ch?t li?u xa hoa quy?n qu, t??ng tr?ng cho s? giu sang ph qu. Nokia 8800 Black Gold Dragon ???c lm t? vng 24k m?i hnh kh?m r?ng pha sau chnh l s? k?t h?p tuyeeth v?i trong nh?ng ?i?u ny.

??ng c?p- Uy Quy?n h?n v?i Nokia 8800 Black Gold Dragon

Nokia 8800 Black Gold Dragon???c lm t? vng 24kara cho chi?c ?i?n tho?i ny cng v?i mu ?en bng. Phm ?i?u h??ng c?a Nokia 8800 Black Gold Dragon ???c ?nh m?t vin ? sapphire qu gi cng nh?ng vin ? xung quanh t?o nn v? v?a sang tr?ng, v?a thanh l?ch cho chi?c ?i?n tho?i ny.

V? ??p trang nh l?ch lm c?a Nokia 8800 Black Gold Dragon

V? ??p trang nh l?ch lm c?a Nokia 8800 Black Gold Dragon

M?i tnh n?ng c?a chi?c ?i?n tho?i kh?m r?ng ny khng c g thay ??i so v?i phin b?n Nokia 8800 Black Gold Dragon phin b?n kh?m long ph?ng c?a hng ? ??. Tuy nhin ?i?m n?i b?t ? ?y chnh l v? ngoi huy?n b nh? l?p v? ???c m? ?en bng long ,m?t tr??c hon ton ?? nguyn ch? khng kh?m thm b?t c? hnh g ? ph?n tay c?m nh?m gi? nguyn v? trang nh cho chi?c ?i?n tho?i ny.

Hnh kh?m r?ng ? m?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Gold Black

Hnh kh?m r?ng ? m?t sau c?a chi?c Nokia 8800 Gold Black

Nh?m gi? s? ??c nh?t t? ?i?n tho?i cho ??n hnh kh?m nn R?ng th?n ? phin b?n ny l R?ng c??i my thau v R?ng phun n??c nh? ? b?n kh?m long ph?ng. N??c trong phong th?y l t??ng tr?ng cho ti?n ti trong cu?c s?ng, mang l?i cho con ng??i cu?c s?ng ?m no.

V v?y m hnh r?ng trong Nokia 8800 Black Gold Dragon v?a mang l?i v? uy quy?n cho m?t c?p b?c trn, v? l?ch s? trang nh c?a chi?c v? l?i v?a mang nt phong th?y ??y ti?n b?c cho ch? nhn c?a n .

Th?n r?ng c??i my th? hi?n s? uy quy?n r?t h?p v?i chi?c Nokia 8800 Blck Gold

Th?n r?ng c??i my th? hi?n s? uy quy?n r?t h?p v?i chi?c Nokia 8800 Black Gold Dragon

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

 

 

 

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *