nokia-8800-gold-arte-dragon01

V? th? c?a Long V??ng-Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond kh?m r?ng

0 comment Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

B?t c? ai c?ng ??u mu?n s? d?ng nh?ng ?? dng ph h?p t??ng x?ng v?i b?n thn. V?i c??ng v? c?a m?t gim ??c doanh nghi?p, m?t doanh nhn thnh ??t, ?? th? hi?n m?t v? th? ph h?p, m?t hnh ?nh t??ng x?ngNokia 8800 Gold Arte Dragon Diamon l m?t l?a ch?n d? yu hon h?o.

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond – R?ng vng hong kim ?ch th?c

1. V? th? qua t?ng chi ti?t thi?t k?

Tho?t nhn th Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond khng h? khc so v?i nh?ng s?n ph?m c?a Nokia 8800 Gold Arte khc tr??c ?y, nh?ng ?y th?c s? l phin b?n ??ng c?p ph?c v? khch hng ??t theo nhu c?u.Khoc b? o m? vng 18k theo phong cch ?ng,Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond v?n trung thnh s? d?ng h?p kim thp khng g? khng ?? l?i vn tay ??ng th?i m?t sau ???c kh?m hon ton th? cng d?a trn ch?t li?u ?c qu nh?p kh?u t? singapor cho vn sng bng, cam k?t hon ton th? cng b?ng tay v?i cc chi ti?t nh? tinh x?o ??m b?o ch?t l??ng tuy?t v?i nh?t.

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond siu ??p qua t?ng ???ng nt

T? x?a t?i nay, r?ng vng lun l linh v?t c?a m?i cu chuy?n huy?n b, c?a cc truy?n thuy?t x?a c? v? nh?ng ?i?u linh thing mang theo nh?ng g to l?n v m?nh m?.Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond v?i thi?t k? hnh r?ng ? m?t sau nh? v?y cng tot ln m?t ??ng c?p v? v? th? h?t s?c to l?n v quy?n l?c c?a ng??i dng. Trn n?n l?p v?m? vng ng nh k?t h?p cng nh?ng chi ti?t k? v?ch hnh thoi h?t s?c tinh t?, b?n c th? c?m nh?n ???c m?t nt thanh l?ch v sang tr?ng b?c nh?t.

Nokia 8800 Arte Gold Diamond Dragon

Vua R?ng hong kim Nokia 8800 Arte Gold Diamond Dragon

2. V? ??p thot t?c ?i li?n v?i tnh n?ng tinh t?

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamondv?i v? ??p thot t?c c?a hong gia mang nt thi?t k? th?a h??ng cc t??ng t? n?i th?t gia ?nh nh?ng v?n trang b? ??y ?? tnh n?ng cho ng??i dng. T? ch?c n?ng gi?i tr ch?i nh?c mp3 cho ??n ch?p ?nh s? v?i cam3.2 Megapixel v?i ch? ?? autofocus v zoom k? thu?t s? 8x ch?t l??ng haymn hnh OLED QVGA 2 inch, 16 tri?u mu, ?? phn gi?i l 240 x 320 pixel ??y ?n t??ng. ?i?n tho?i doanh nhn ??p tuy?t v?i ??y quy?n l?c v? c? ngo?i hnh l?n tnh n?ng.Cc tnh n?ng tinh t? c?a Nokia 88oo : v? nh? ?? xem gi?, t?t m thanh b?ng cch xoay ?i?n tho?i v b? m thanh c?ng ???c pht tri?n ??y ?? nh?t trongNokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond , nh?m cung c?p nh?ng gi? pht s? d?ng tho?i mi cho ng??i dng !

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond

Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamond ??y cng phu

B? s?n ph?m bao g?m: Full box, my, s?c, bao da, tai nghe bluetooth, cp, sch h??ng d?n, ??a ci, tai phone FM.
Khuy?n mi: Pin d? phng dung l??ng cao hng chnh hng nghe g?i 3-4 ngy.Nokia 8800 Gold Arte Dragon Diamondl m?t trong nh?ng s?n ph?m danh gi b?c nh?t c?a c?a hng Nokia 8800 Gold

Nokia 8800 Gold Arte Diamon Dragon

S?c ??p tuy?t h?o Nokia 8800 Gold Arte Diamond Dragon

CAM K?T C?A SHOP ?I?N THO?I CAO C?P:

+ 100% s?n ph?m bn ra ??u l hng chu?n, chnh hng. C s?n ph?m m?i v c? ???c nim y?t r rng v cho Khch hng ki?m tra k? l??ng. Bao test Hng n?u khch c nhu c?u. B?o hnh t? 6 thng -> tr?n ??i s?n ph?m .

+ ?? ??m b?o ng??i tiu dng Shop c m?t ??a ch? 39 V V?n D?ng, ??ng ?a, H N?i l m?t qunCAFE SHOPt?i ? c hng m?u ?? khch hng dng th? v ???c nhn vin t? v?n k?, Khch hng c th? ng?i ki?m tra tho?i mi ??n khi ?ng, c nhn vin h??ng d?n phn bi?t hng th?t hng gi?, ??c bi?t SHOP c s?u t?m cc lo?i hng FAKE c?a NOKIA 8800 ?? cc b?n c th? so snh, phn bi?t

+ 100% s?n ph?m bn ra ???c b?o hnh ??y ?? tr?n ??i v? ph?n m?m, ph?n c?ng h? tr? ty theo ?? m?i c?a s?n ph?m

LIN H? PHONE : 0987.56.56.56 / (04)8585.1111

L?u : Khi thanh ton qu khch ??c pass 8800 HI?U ?? ???c gi?m ngay t? 100k-460k / m?i s?n ph?m .

R?T HN H?NH ???C PH?C V? QU KHCH ??N V TRAO ??I S?N PH?M!

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *